Stanje in prihodnost socialne ekonomije

V sodelovanju s Forumom socialnega podjetništva, Fundacijo Prizma in drugimi organizacijami smo v okviru Festivala socialne ekonomije uspešno izpeljali posvet o Stanju in prihodnosti socialne ekonomije v Mariboru. Namen posveta je bil zastaviti strateške cilje ter opredeliti smernice za oblikovanje programa, s katerim bomo v Mariboru in okolici spodbujali zagon, rast socialnih podjetij ter zaposlovanje v sektorju socialne ekonomije. Strateške cilje moramo navezati na vladno Strategijo razvoja socialne ekonomije 2015-2025, ki jo pripravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na možnosti financiranja programov spodbujanja ustvarjanja novih delovnih mest in zaposlovanja v socialni ekonomiji v aktualni evropski finančni perspektivi.

V prvem delu smo bili seznanjeni s prihajajočimi ukrepi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Govorili smo tudi o programu javnih del za socialna podjetja, ki ga financirata Zavod RS za zaposlovanje OS Maribor in Mestna občina Maribor. V drugem, delavniškem delu pa smo govorili o tem, kaj je in kaj bo treba storiti in spremeniti za uspešen razvoj socialne ekonomije do leta 2025. Še zmeraj zbiramo predloge ukrepov za pripravo Strategije razvoja socialne ekonomije 2015-2025 v MOM. Predloge bomo sprejemali do konec meseca oktobra na naslov stasa.dp@caap.si .

Menimo, da so izboljšave obstoječega stanja možne le s sodelovanjem vseh deležnikov, tako posameznikov kot države ter nevladnega in profitnega sektorja in upamo, da je ta posvet bil le odskočna deska za nadaljnje sodelovanje vseh deležnikov in participatorno oblikovanje politik. Ali bo v Mariboru leta 2025 zaposlenost v tretjem sektorju dosegla pet odstotkov, bomo pa videli.

Do takrat pa si oglejte predstavitve in zapisnik z delavniškega dela.

Socialna ekonomija 2025

Socialna Ekonomija_Babič

Stanje socialne ekonomije v MOM_Lužar Šajt

 

 

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit