Mariborska kolesarska mreža in projekt Teleport

 

Mariborska kolesarska mreža – MKM se zavzema za izboljšanje sistemskih pogojev za vožnjo kolesa  in hodljivosti. Smo neprofitna in deloma prostovoljska nevladna organizacija. Naše delovanje je usmerjeno v razvoj kolesarjenja in trajnostnega prometa ter posledično tudi ostalih segmentov družbe (gospodarstva, kulture, bivanja, sociale, zdravstva, okolja itd.).

Zase najprej povemo, da smo skupina posameznikov, šele nato organizacija. Razlog za to trditev verjetno tiči v naši zgodovini, saj smo od začetkov 1990-ih let do leta 2001 delovali kot iniciativa, ter šele nato postali registrirano društvo. Deloma smo načine delovanja iz tistih časov še ohranili, saj se pri  vodenju društva in odločanju poskušamo posvetovati s širšo skupino. Prav odločitve na podlagi konsenza in iskanje skupnih interesov daje ljudem v naši skupini občutek pripadnosti, medsebojnega spoštovanja in zavezništva. Zelo smo ponosni na raznoliko medgeneracijsko strukturo med našimi člani in sposobnost komunikacije ter sodelovanja med in z njimi.

Navzven se povezujemo z zelo različnimi organizacijami, posamezniki in skupinami v Mariboru in širše. Prav posebej smo povezani z Ljubljansko kolesarsko mrežo, s katero si delimo praktično enak smisel svojega obstoja in zelo podobne probleme v procesu delovanja. Zato smo se že leta 2001 povezali v Slovensko kolesarsko mrežo. Povezali smo se tudi v okoljevarstveno koalicijo – Koalicija za trajnostno prometno politiko.

V okviru Evropske prestolnice kulture v Mariboru in njenega programskega sklopa Urbane brazde smo izvajali projekt TELEPORT – Kolesarjem in pešcem prijazna skupnost.

 

 

Projekt TELEPORT je bil zasnovan in se razvija kot prispevek k razvoju kolesarstva kot načina vsakodnevne mobilnosti prebivalcev mesta. Odzvanja kot zagonska platforma iniciativam, idejam, vizijam, projektom in procesom, ki želijo spodbujati širšo uporabo koles in prispevati k polnomočenju lokalnih skupnosti. Odzvanja tudi v odprtih možnostih socialno ozaveščenega gospodarskega razvoja Maribora in širše regije.

Aktivnosti projekta TELEPORT so vselej medsebojno prepletene, ena drugo podpirajo ter osvetljujejo.

 

Prostor v okviru Centra avtonomne in alternativne produkcije (CAAP)

V okviru CAAP smo konec uspešno vzpostavili produkcijsko-eksperimentalni prostor BikeLab, ki je namenjen izobraževalnim delavnicam za predelavo koles, skladiščenju in predaji koles v izposojo ter procesu reciklaže koles. BikeLab se odpira navzven k posameznikom kolesarjem in drugim kolesarskim iniciativam ter deluje po principih vključevanja in medsebojnega sodelovanja med deležniki v lokalnem okolju.

www.teleport.si

Poleg BikeLaba smo v CAAP vzpostavili tudi pisarno Mariborske kolesarske mreže, nosilke projekta TELEPORT, za potrebe izvajanja in razvoja kolesarskih projektov v prihodnosti.

 

Skupnostni programi

Za zagon skupnostnih kolesarskih programov smo pripravili poslovne načrt delovanja tistih, ki so se izkazali za potrebne in dobrodošle: samopopravljalnica, servis koles, recikliranje koles in izposoja koles.

Najprej se je razvila samopopravljalnica, ki je delovala že v okviru terenske Mobilne kolesarske delavnice, od novembra pa še v prostoru BikeLaba. Namenjena je bila posameznikom kolesarjem, da si popravijo ali naučijo popravljati kolo. Iz samopopravljalnice, naših programov izobraževanja in poguma naših kolesarskih mehanikov se je razvil servis koles, ki je že prvo sezono v polnem zagonu.

Vzpostavljena je bila tudi reciklaža koles, ki se je osredotočila na zbiranje odsluženih koles v Mariboru, v okviru katere smo zbrali in preuredili 30 koles.

Sistem izposoje koles TELEPORT se je sprva osredotočil na dolgoročno semestrsko izposojo za študente iz drugih držav. Kmalu smo razvili tudi kratkoročno izposojo za turiste, popotnike in občasno mobilno teleportirane. V ta namen je bilo nabavljenih tudi 10 novih koles za mestno vožnjo. Skozi projekt smo tako zagotovili vse pogoje za polni zagon izposojevalnice koles TELEPORT v naslednji kolesarski sezoni.

 

Mesto kolesarjev

Osredotočamo se na procese izboljšav sistemskih pogojev za kolesarjenje in razvoj kolesarske panoge v Mariboru in regiji. Pri tem je pomembno predvsem sodelovanje: različnih nevladnih organizacij, posameznikov, političnih institucij na lokalnih in nacionalni ravni, pristojnih tehničnih služb itn.

Bili smo ena izmed šestih sodelujočih organizacij pri organizaciji in izvedbi posveta »Daljinske kolesarske poti – priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije«. Prvič v dolgi zgodbi načrta o Dravski kolesarski poti so se srečali in strinjali vsi akterji, potrebni za uresničitev: 18 županov obdravskih občin med Dravogradom in Ormožem, strokovnjaki s področja kolesarskega turizma, načrtovanja kolesarskih poti in razvoja kolesarstva, vse tri pristojne regionalne agencije, Direkcija RS za ceste. Skupaj smo napravili tudi prvi korak k izgradnji te pomembne regijske kolesarske povezave s kolesarsko parado – ta se je zaključila na novi zgrajeni cesti v Melju, kjer smo simbolično razgrnili prvo signalizacijsko tablo omenjene poti.

Dokumentirali in analizirali smo posamezne situacije za kolesarje v Mariboru in pripravili predloge za njihovo izboljšanje. Po dokumentaciji posameznih lokacij smo izdelali analizo prometne ureditve Trga revolucije, analizo kolesarskih stojal v ožjem središču Maribora in analizo dolžine signalov na semaforiziranih križiščih. Mestna občina Maribor je v ožjem središču mesta na podlagi naših pobud postavila več kot 40 kolesarskih stojal, na Trgu revolucije pa je bil eksperimentalno uveden prvi ukrep v Sloveniji za souporabo voznega pasu med kolesarji in avtomobili.

 

Kolesarska kultura

V okviru projekta TELEPORT smo izvedli tri kolesarske parade. »Grazibor« je bila izvedena kot kolesarska parada med Gradcem in Mariborom. »Simulacija prometa prihodnosti« je bila izvedena kot krožna vožnja med Glavni trgom in trgom revolucije, kjer smo množično preobremenili obstoječo kolesarsko infrastrukturo. Tretja kolesarska parada se je odvila v sklopu posveta »Daljinske kolesarske poti – priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije« in je bila zamišljena kot terenski strokovni ogled kolesarske infrastrukture.

S Teleportom smo se premaknili v svetlejšo kolesarsko prihodnost!

 

Kontakt:

Josip Rotar, predsednik MKM

Valvasorjeva ulica 42

2000 Maribor

M: 040 458 119

E: mkm@kolesarji.org

www.mkm.kolesarji.org

www.teleport.si

www.facebook.com/mkm.kolesarji.org

www.twitter.com/slo_kolesarji/

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit