Analiza izobraževanja in usposabljanja

PARTICIPATORNE IN SODELOVALNE DRUŽBENO-EKONOMSKE PRAKSE

Analiza izobraževanja in usposabljanja

Analiza izobraževalnega sistema ter neformalnih izobraževanj in usposabljanj z vidika vključevanja vsebin sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks je nastala kot poseben del raziskovanja stanja na področju sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks v Sloveniji, kjer so bila v prvi fazi v splošnem raziskana področja zadružništva, prekarnosti, participativnega proračuna ter zaposlovanja mladih in kritične pismenosti. Ta področja pa so bila v tej analizi raziskana še posebej z vidika njihove prisotnosti oziroma odsotnosti v formalnem in neformalnem izobraževanju in usposabljanju v Sloveniji. Po izvedbi analize so bile pripravljene še smernice oziroma priporočila o tem, kako dodatno vključiti v izobraževanje vsebine, ki krepijo povezovanje in sodelovanje, ki usposabljajo za uveljavitev praks participativne ekonomije, soupravljanja, samoorganiziranja in dostojnega dela, in ki krepijo vzgojo kritično pismenih ter družbeno in politično angažiranih posameznic.

Analiza izobraževanj in usposabljanj ter smernice_2021

 

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit