CAAP je…

Združenje CAAP, so.p. je podporna nevladna organizacija za razvoj socialne ekonomije in novih družbenih praks, s poudarkom na raziskovanju, razvoju, zagovorništvu ter usposabljanju in svetovanju na področju zadružništva, ki je od ustanovitve leta 2011 do danes podprla že preko 60 socialnih podjetij pri njihovem zagonu in razvoju, od tega polovico zadrug. Dolgoročna vizija CAAP je postati organizacijsko in finančno stabilna strokovna, specializirana in mednarodno povezana podporna organizacija za razvoj zadružništva ter z zadružništvom povezanih novih družbenih praks.

Ekipa

  • Petra Peternel, strokovna sodelavka in predsednica združenja
  • Matic Primc, strokovni sodelavec
  • dr. Karolina Babič, strokovna sodelavka
  • Staša Dabič Perica, strokovna sodelavka in nadzornica socialnega podjetja
  • Aljoša Peternel, zunanji strokovni sodelavec, sekretar

*Razmerje med najnižjo in najvišjo plačo med zaposlenimi je 1:1,5.

Pomembni dosežki, mejniki in rezultati

– priznanje Listina mesta Maribor, ki jo podeljuje Mestna občina Maribor (2013)

– pridobitev statusa v javnem interesu na področju razvoja novih

družbenih praks za zadovoljevanje potreb skupnosti na Ministrstvu za javno upravo (od leta 2014)

– pridobitev statusa socialnega podjetja (od leta 2014)

– selitev v TKALKO (avgust 2014)

– nagrada Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015 (Slovenian Best Coworking Space 2015),

ki ga podeljuje Javna agencija SPIRIT (2015)

– diploma Štajerske gospodarske zbornice za netehnološke inovacije (2015)

– priprava dokumenta Aplikativna analiza stanja na področju socialne ekonomije v RS za naročnika MGRT (2018)

– pričetek štiriletnega projekta Sociolab (2018)

– selitev v nove prostore na Volkmerjevem prehodu (maj 2019)

 

Strokovno delo

  • Referenčne publikacije, modeli usposabljanj, gradiva
  • Sodelovanje pri pripravi analiz in strateških dokumentov
  • Prispevki in sodelovanje na konferencah, strokovnih posvetih in okroglih mizah
  • Sodelovanje v strokovnih telesih in organih organizacij s področja socialne ekonomije in strateškega razvoja
  • Sodelavka s habilitacijo na področju socialne ekonomije

Podrobnosti najdete v dokumentu:

Strokovne reference_CAAP

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit