Projekti

V letih 2011 do 2019 je CAAP sodeloval kot strokovna podpora pri inkubaciji, zagonu in razvoju več kot 40 socialnih podjetij, od tega cca. polovica zadrug. CAAP od ustanovitve v letu 2011 do danes deluje kot podporno okolje za socialno ekonomijo, poleg podpore vsem oblikam socialnih podjetij se še posebej specializira za razvoj zadružništva. Pri čemer CAAP deluje tudi kot raziskovalna in razvojna ter zagovorniška organizacija na področju zadružništva.

  • 2011–2012: Program Urbane brazde, Evropska prestolnica kulture Maribor 2012
  • 2013: mladinski projekt o stanovanjskih kooperativah Temelj-Hiša-Dom
  • 2014–2016: ZAdruženje mladih I., II., III. – večletni program usposabljanja za mlade: za namene spodbujanja zadružništva
  • 2014–2015: čezmejni projekt v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 Spodbujanje novih oblik podjetništva s krepitvijo inovativne rabe lokalnih virov –Inovaloca
  • 2015–2016: Coworking Maribor, Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 -2018
  • 2016–2017: TransfertoCOOPS – mednarodni projekt na področju preoblikovanja podjetij v delavske zadruge (delavski odkupi, preoblikovanja podjetij v zadruge)
  • 2016-2018: Združimo se! – projekt razvoja modela usposabljanja mladih na področju zadružništva ter izvedba 6 ciklov usposabljanja mladih na področju zadružništva (vključenih 170 mladih iz Maribora, Postojne, Gornje Radgone, Murske Sobote, Raven na Koroškem in Ptuja).
  • 2018-2021: projekt SocioLab – razvoj regijskega podpornega okolja – ekosistema za socialno ekonomijo v regiji Podravje.
  • 2017-2019: ECooL-Tour v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška 2014-2020, projektni partner – razvoj inovativnega modela upravljanja in trženja čezmejnih turističnih produktov na področju eko-socialnega turizma.
  • 2019 – 2021: DELATI SKUPAJ – za solidarno družbo – Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.


Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit