Spletno srečanje DELAJMO SKUPAJ – za solidarno družbo!

Vabljene na spletno srečanje
“DELAJMO SKUPAJ – za solidarno družbo!”,
v torek, 15. 12. 2020, od 11.00 do 12.30.

Veste, kaj imajo skupnega:
• zadružništvo,
• prekarnost,
• participativni proračun,
• zaposlovanje in kritična pismenost mladih?

Vsem so v ozadju skupni družbeno-ekonomsko-politični problemi, kot so individualizacija, atomizacija in nepovezanost ter ekonomska nemoč posameznic, pomanjkanje znanja, veščin in informacij. Njihovo sistematematično naslavljanje in celovito reševanje pa sta še pred nami. Zato organizacije, ki delujemo na različnih področjih – Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Društvo Organizacija za participatorno družbo, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in
multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor, povezane v projektni konzorcij, skupaj iščemo rešitve za te probleme. Kakšni so ti odgovori, se morda sprašujete? Gre za opolnomočenje, povezovanje in sodelovanje, uveljavitev praks participativne ekonomije, so-upravljanje, samo- organiziranje, dostojno delo, vzgoja kritično pismenih ter družbeno in politično angažiranih posameznic.

Delamo skupaj za bolj solidarno družbo.

Na srečanju bodo na kratko predstavljene naše štiri opravljene raziskave ter smernice in priporočila, ki smo jih pripravljale zadnje leto v okviru konzorcijskega projekta “Delati skupaj – za solidarno družbo”.

Osrednja os naših prizadevanj je zagovorništvo na področju različnih sodelovalnih in
participativnih družbeno ekonomskih praks:
Knjižica 1: SODELOVALNE IN PARTICIPATORNE DRUŽBENO-EKONOMSKE PRAKSE –
ZADRUŽNIŠTVO (predstavlja Karolina Babič, Združenje CAAP)
Knjižica 2: SODELOVALNE IN PARTICIPATORNE DRUŽBENO-EKONOMSKE PRAKSE –
PREKARNO DELO IN PREKARIAT (predstavlja Daša Ložar, Gibanje za dostojno delo)
Knjižica 3: SODELOVALNE IN PARTICIPATORNE DRUŽBENO-EKONOMSKE PRAKSE –
PARTICIPATIVNI PRORAČUN (predstavlja Matic Primc, Organizacija za participatorno
družbo)
Knjižica 4: SODELOVALNE IN PARTICIPATORNE DRUŽBENO-EKONOMSKE PRAKSE –
ZAPOSLOVANJE MLADIH IN KRITIČNA PISMENOST (predstavlja Kaja Fiedler,
Pekarna Magdalenske mreže)
(*Prijavljene na dogodek boste vse štiri knjižice v pdf. obliki prejele na elektronski
naslov.)

Po kratkih predstavitvah vas, udeleženke, povabimo k sodelovanju pri izvajanju zagovorniških aktivnosti pri ključnih deležnicah kot so lokalne, regionalne, nacionalne odločevalke, javne institucije, nevladne organizacije in druge. Z vašo pomočjo bi želele identificirati in načrtovati nadaljnja srečanja z relevantnimi osebami, organizacijami in
institucijami. Z njimi lahko ugotovitve iz naših analiz in smernic za razvoj pripeljemo na operativni nivo uresničevanja. Korak za korakom za razvoj participativnih in sodelovalnih družbeno ekonomskih praks, ki so nujne za gradnjo solidarne družbe prihodnosti.

Prijazno vabljene, da se nam v sklopu svojih zanimanj ter v okviru svojih zmožnosti pridružite na srečanju in v naših prizadevanjih! Na dogodek se prijavite s SPLETNIM OBRAZCEM do 11. 12. 2020.

Vabilo v pdf obliki:

vabiloDelajmoSkupaj_15 december 2020.

 

“SODELOVALNE IN PARTICIPATORNE DRUŽBENO-EKONOMSKE PRAKSE – STANJE V SLOVENIJI 2020,
poročilo in smernice za razvoj” so nastale kot sestav štirih posameznih, a povezanih, raziskav in analiz, ki smo jih v okviru projekta “DELATI SKUPAJ – za solidarno družbo” pripravile sodelavke konzorcijskih partneric. Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit