Kratki vodnik za učiteljice in mentorice

PARTICIPATORNE IN SODELOVALNE DRUŽBENO-EKONOMSKE PRAKSE

Kratki vodnik za učiteljice in mentorice

Kratki vodnik za učiteljice in mentorice, ki se pri svojem delu z učenkami, dijakinjami in udeleženkami srečujejo s potrebo, da jim predstavijo vsebine s področja participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks, v tem kratkem vodniku najdejo strnjene predstavitve ter didaktične vaje za štiri ključna področja, skozi katera lahko svojim učenkam, dijakinjam, slušateljicam predstavijo vsebine participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks, in sicer zadružništvo, prekarnost, participativni proračun ter kritično pismenost. Vsako področje v vodniku je strnjeno predstavljeno na en “poster”, kjer je kratkemu opisu področja dodana tudi didaktična vaja za ilustracijo tematike posameznega področja v praksi ter nekaj virov za nadaljnje branje.

Kratki vodnik za učiteljice in mentorice_2021

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit