Zadružništvo

Spletna podstran je v izdelavi…

Je možno iz skupine posameznikov ustvariti organizacijo –zadrugo, socialno podjetje – in celo skupnost? Kako skupino posameznikov povezati v uspešno zadrugo in kje začeti? Kako poslovno idejo pretopiti v delujočo organizacijo, kjer posamezniki nastopajo enakovredno in odgovorno in hkrati delujejo po vrednotah odgovornosti, zaupanja, pravičnosti, solidarnosti, odprtosti, skrbi za druge in poštenosti?

Skupno in skupnostno reševanje družbenih problemov kot poslovna priložnost zahteva skupino ljudi, ki mora znati najprej komunicirati med seboj. Zadruga kot moštveno zagotavljanje sredstev za preživetje je ena od kolektivnih oblik poslovne in družbene akcije, ki prinaša več možnosti za uspeh od individualiziranega delovanja posameznika. Je sodobna oblika demokratičnega poslovnega sodelovanja, ki se opira na skoraj 150-letno tradicijo in vrednote odgovornosti, zaupanja, pravičnosti, solidarnosti, odprtosti, skrbi za druge in poštenosti. Hkrati zadruga kot gospodarska oziroma ekonomska (mikro) skupnost zahteva aktiviranje in odgovornost vsakega vključenega posameznika.

Z(a)družimo se!

 

10407361_407969549345529_9179705388132037092_n                                                   Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit