Postopek ustanovitve

Spletna podstran je v izdelavi…

 

Postopek ustanovitve ali proces zadruževanja

Skupina posameznikov, ki želi prerasti v organizirano skupnost in organizacijo, si mora torej zastaviti jasna pravila delovanja. Proces zadruževanja se začne že pred formalno ustanovitvijo zadruge in pridobitvijo statusa socialnega podjetja ter traja ves čas njenega delovanja. Z zadruževanjem skupina preraste v skupnost in običajno podjetje se lahko prelevi v skupnostno in družbeno inovativno podjetje.

Skupina je osnovna enota dela v procesu zadruževanja. Skupinsko delo se precej razlikuje od samostojnega dela posameznika. Dobra organiziranost delovnega procesa, odgovorno prevzemanje in izvrševanje skupinsko usklajenih delovnih nalog ter poudarjanje pripadnosti skupini so ključni elementi procesa zadruževanja. Njegov cilj je časovno in vsebinsko učinkovito demokratično zadružno soupravljanje in soodločanje, ki temelji na kolektivizirani osebni odgovornosti ter skrbi za skupnost. Kolektivizirana osebna odgovornost pomeni skupinsko razporejanje in usklajevanje delovnih nalog in obveznosti, ki jih z vso odgovornostjo prevzame in izvede posameznik ali ožja delovna skupina. Če je osnovna enota dela v procesu skupina, je njegova merska enota osebna odgovornost posameznika.Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit