Semenska knjižnica


Semenska knjižnica je alternativni   pristop ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki z brezplačno izmenjavo semen ali sadilnega materiala med svojimi člani krepi lokalno skupnost in vrača seme v roke ljudi, na polja, v vrtove in sadovnjake.

Je način ohranjanja raznolikosti kmetijskih rastlin, ki temelji na mreži varuhov. Je živ interakcijski sistem med kmeti, vrtičkarji, posamezniki, sorodnimi organizacijami in institucijami, ki spodbuja varovanje, ohranjevanje in ponovno kultiviranje avtohtonih, tradicionalnih in udomačenih sort kmetijskih rastlin.

Semenska knjižnica zbira, hrani in katalogizira rastlinski semenski in sadilni material. Ohranja in širi ljudsko znanje o pridelavi in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Je nadgradnja namena in vizije rastlinskih genskih bank. Z odpiranjem vrat vsakemu posamezniku omogoča prosto izmenjavo med svojimi člani, povečuje dostopnost semen in znanja, ki služita polnomočenju posameznikov in gradnji skupnosti z varuhi semen. S svojim delom in trudom varuhi ohranjajo pestrost kmetijskih rastlin na svojih vrtovih in poljih ter skrbijo za vitalen in sklenjen krogotok rastlinskega razmnoževalnega materiala.

Pri snovanju Semenske knjižnice smo se zgledovali pri alternativnih pristopih, ki so že vrsto let razviti po svetu in predstavljajo enega od načinov ohranjanja pestrosti naše naravne dediščine.

Statut drustva Varuhi semen smernice semenske knjižnice obrazec za izposojo semen DIGITALNI_HERBARIJ

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit