SOLIDARNOSTNE EKONOMIJE-nova številka revije ČKZ

V tisku je nova, 271. številka ČKZ – Časopisa za kritiko znanosti, tokrat na temo solidarnostnih ekonomij.

Številka obravnava solidarnostne ekonomije oz. ekonomske pristope, ki se prek zadrug in drugih inovativnih demokratičnih in participatornih praks razvijajo kot alternativa hegemonskemu kapitalizmu. V svetu se solidarnostne ekonomije razširjajo že vsaj štiri desetletja, zlasti v državah Latinske Amerike ter Azije, medtem ko je v Sloveniji preporod solidarnostnih ekonomij zaznati predvsem v zadnjem desetletju. Avtorice in avtorji aktualne številke ČKZ se prek primerov dobrih praks ter na osnovi teoretskih in zgodovinskih premislekov solidarnostnih ekonomij spopadejo z opredelitvijo koncepta (solidarnostnih ekonomij versus socialna ekonomija) ter izpostavijo tiste vidike in prednosti, ki so (bili) naključno ali načrtno zamolčani, prezrti, napačno interpretirani in popačeni. S tem odgovarjajo na temeljno vprašanje: Kdo danes vodi agendo solidarnostnih ekonomij in zakaj? Prav tako prevprašujejo, ali so heterogene prakse nastajajočih kooperativ ali zadrug most, ki vodi k drugačni ekonomiji ali drugačnemu produkcijskemu načinu, ali pa ostajajo zgolj t. i. tretja noga kapitalizma.

Načrtujemo že tudi prve predstavitve: 16. maja v Mladinskem centru Bob (Lj), 17. maja v Salonu uporabnih umetnosti (Mb) in 22. maja v Pritličju (Lj).

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit