ODLOČAJ(MO) O MESTU! Pobuda za participatorni proračun

Participatorni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločamo občanke in občani. Občanke in občani z odločanjem o investicijah izboljšujemo kakovost življenja v mestu. Sami vemo, kaj najbolj potrebujemo in kako poiskati najprimernejše rešitve. V procesu participatornega proračuna občanke in občani sami določimo katere investicije so v skupnosti najnujnejše. Na ta način realizirane investicije, kar se da natančno in konkretno, odgovarjajo na potrebe skupnosti.

 

Participatorni proračun po svetu poznajo že četrt stoletja
Prakse po svetu kažejo zelo spodbudne rezultate. Že preko 1.500 mest ali delov mest, pa tudi nekaj provinc in zveznih držav izvaja sistem participatornega proračuna. Izvajajo ga tako v majhnih mestih, z ne več kot do 20.000 prebivalci, kakor tudi v metropolah kot so Chicago, New York, Berlin, Lizbona, London, Porto Alegre, Toronto, Rim in še bi lahko naštevali. Različna mesta namenjajo različno velike deleže mestnega proračuna za izvajanje participatornega proračuna.mnozicaideje
Prednosti participatornega proračuna
Raziskave učinkov participatornega proračuna kažejo boljše rezultate tam kjer je delež mestnega proračuna, ki se ga prepusti v upravljanje prebivalcem, večji. Bolj kot je način odločanja na zborih prebivalcev vključujoč in demokratičen, boljši so rezultati za mesto. Tako Svetovna Banka kot Združeni Narodi so prišli do zaključkov, da soodločanje o porabi proračunskih sredstev:
  • zelo omeji korupcijo in vpliv škodljivih interesov na izbiro investicijskih prioritet,
  • bistveno dviguje kvaliteto življenja v mestu,
  • znižuje socialne in razvojne razlike med različnimi predeli skupnosti,
  • pospešuje gospodarsko rast.

 

Podpiram!

Vsi posamezniki in organizacije, ki želite podpreti in sodelovati pri pobudi za participatorni proračun obiščite spletno stran ,  kontaktirajte na info@imz-maribor.org  ali se nam pridružite na tedenskih sestankih, ki potekajo vsak ponedeljek ob 20. uri v prostorih Centra alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) na Valvasorjevi 42 v Mariboru.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit