Na razpis Life+ smo prijavili projekt “Urban Life Guardening”

Na javni razpis Life + 2013 smo partnerji Mestna občina Maribor, Zadruga Dobrina, Varuhi semen in Kooperativa Peron prijavili 5-letni projekt, s katerim želimo razviti celostni program samopreskrbe s hrano v Mariboru. V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:
– gradnja novih skupnostnih urbanih vrtov (500 novih vrtičkov na 5 hektarjih površin),
– izgradnja Vrta za pridelavo razmnoževalnega rastlinskega materiala in
– izgradnja Izobraževalno-oglednega vrta za namene izobraževanja na področju biotske pestrosti kulturnih rastlin,
– izgradnja manjšega predelovalnega obrata (za predelavo viškov pridelkov),
– izobraževanja in usposabljanja na področju samopreskrbe s hrano in na področju biotske pestrosti kulturnih rastlin ter
– celostna promocija teh vsebin.
S tem projektom želimo 6 hektarjev opuščenih zemljišč v Mariboru nameniti samopreskrbi s hrano in prebivalce mesta celovito vključiti v procese samopreskrbe (od pridelave semenskega in sadilnega materiala za pridelavo avtohtonih kulturnih rastlin, do urbanega vrtnarjena ter predelave viškov pridelkov za ozimnico). Hkrati s področjem samopreskrbe pa nameravamo, če bo na razpisu izbran, s projektom implementirati tudi nove socialne prakse (skupnostno delo, socialno podjetništvo, nova raba javnih urbanih površin).
Naslov projekta: URBANIZING SELF-SUPPLY: Transforming degraded urban areas into food-mines
Akronim projekta: URBAN LIFE GUARDENING
Prijavitelja projekta: Mestna občina Maribor
Partnerji projekta:
Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe z.o.o. (socialno podjetje)
Varuhi semen, društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin
Peron, kooperativa projektnih ustvarjalcev z.o.o. (socialno podjetje)

 

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit