Mednarodna konferenca GOSPODARSKI IN SOCIALNI MODELI PRIHODNOSTI

Center za razvoj človeških virov v sodelovanju s Slovenskim forumom socialnega podjetništva, Skupnostjo občin Slovenije in s podporo Evropske skupnosti organizira mednarodno konferenco:

 

 GOSPODARSKI IN SOCIALNI MODELI PRIHODNOSTI

Sodelovanje med javnimi institucijami, družbeno odgovornimi, profitnimi podjetji in

socialnimi podjetji za večjo konkurenčnost v lokalnih okoljih

*******

v sredo, 15. 5. 2013, od 9:00 do 17:00

v CAAP, Valvasorjeva 42, Maribor

 

Za uspešno reševanje gospodarskih in družbenih težav, večjo socialno in gospodarsko konkurenčnost, predvsem pa skupno blaginjo vseh potrebujemo razumevanje, usklajeno in učinkovito sodelovanje vseh sektorjev, do vlade in javnih institucij, lokalnih skupnosti pa do zasebnega sektorja, socialnih podjetij, nevladnih organizacij in širše družbe. Potrebne so usklajene aktivnosti promocije in ozaveščanja akterjev iz javnega, zasebnega, profitnega in širšega družbenega sektorja in javnosti. Vzajemno sodelovanje za doseganje večje konkurenčnosti tako na lokalni kot na nacionalni ravni predstavlja učinkovit model, ki je še kako nujen v času gospodarske krize in hkrati predstavlja možnost za prehod na nov gospodarski in socialni model prihodnosti.

Konferenca je priložnost za predstavitev in izmenjavo izkušenj, dobrih praks, modelov in pristopov na področju vzajemnega sodelovanja lokalnih skupnosti in drugih javnih institucij ter klasičnih, družbeno odgovornih, profitnih podjetij s socialnimi podjetji za večjo konkurenčnost v lokalnem okolju. Na konferenci bodo sodelovali predstavniki javnih institucij, klasičnih, družbeno odgovornih profitnih podjetij ter predstavniki socialnih podjetij iz Slovenije, Velike Britanije in Italije.

Na konferenci bomo predstavili rezultate projekta COOP, izkušnje in primere uspešnih praks s področja vzajemnega sodelovanja med javnimi institucijami, družbeno odgovornimi  profitnimi podjetji in socialnimi podjetji v partnerskih državah, Veliki Britaniji, Italiji in Sloveniji.

Prisrčno vabljeni.

 

Podrobnejše informacije in program konference bomo objavili na spletni strani projekta COOP www.coop.fsp.si. Več  informacij na: info@center-rcv.org, kjer zbiramo tudi pred-prijave ali pri Sonji Gavez (041/619 735).

 

 

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit