Kaj je prineslo leto 2015?

Leto 2015 v številkah

Število organizacij članic Združenja CAAP, so.p. 8 društev, socialnih podjetij in zadrug
Število sodelavcev vseh organizacij/članic CAAP 50 zaposlenih in pogodbenih sodelavcev
Novo nastali podjemi, produkti, podjetja v organizacijah članicah ter uporabnikih prostora sodelanja v upravljanju CAAP (desk-sharing, coworking) 14 novih podjemov, produktov, podjetij
Novo nastalih delovnih mest v organizacijah članicah ter uporabnikih prostora sodelanja v upravljanju CAAP (desk-sharing, coworking) 21 novih delovnih mest
Število zaposlenih v krovni organizaciji Združenje CAAP, so.p.

(3 zaposleni za polni delovni čas, 1 zaposlena za polovični delovni čas, 1 samozaposlena sodelavka, 1 pogodbena sodelavka)

6 sodelavcev
Število drugih dnevnih uporabnikov CAAP prostorov cca. 50 dnevnih uporabnikov
Število rednih uporabnikov CAAP za namene delovnega prostora (desk-sharing program) 18 desk-sharing uporabnikov
Število posameznikov članov/članic CAAP (posredno preko članskih organizacij CAAP – člani zadrug in društev/SoP-jev) cca. 500 posameznikov članov
Vodenje Programskega sveta Tkalke:

– izvedene seje Programskega sveta Tkalke (3)

– izveden dogodek »Spomladansko preštevanje v Tkalki«

– izveden dogodek »Jesensko preštevanje v Tkalki«

2 dogodka

3 seje programskega sveta

Zagotavljanje prostora za izvedbo dogodkov – dvorana Akvarij v Tkalki (izobraževanja, delavnice, usposabljanja, predstavitve ipd.) na različnih strokovnih področjih 115 dogodkov s preko 2500 udeleženci
Število obiskov posameznikov/skupin/delegacij (ogled CAAP in Tkalke kot primera dobre prakse) ter predstavitve CAAP in Tkalke kot primera dobre prakse na posvetih in konferencah 30 obiskov in 12 nastopov na konferencah in posvetih
Število izobraževanj, usposabljanj o zadružništvu, družbenem inoviranju, socialnem podjetništvu, coworkingu 9 delavnic oz.

izobraževanj

Vzpostavljena informativno-izobraževalna facebook stran:

https://www.facebook.com/tkalka.weaver

Urejane informativno-izobraževalne facebook strani:

https://www.facebook.com/centercaap

https://www.facebook.com/zadruznistvo

https://sl-si.facebook.com/stanovanjskakooperativa

1 facebook stran vzpostavljena in urejana

3 facebook strani

urejane

Založniško-promocijska dejavnost:

– informacijska zloženka, Zadruge – Kratka zgodovina, 2015

– zloženka Alternativni modeli skupnostnega reševanja stanovanjskih problemov, 2015, v slovenskem in hrvaškem jeziku,

– priročnik za skupnostno reševanje stanovanjskih problemov, Lokalni viri – Odprti pristopi, 2015, v slovenskem in hrvaškem jeziku

– izdelana Programska knjižica Tkalka (na dan 1.4.2015 in 1.10.2015: spomladansko in jesensko preštevanje v Tkalki)

– izdelane promocijske kartice Tkalka (5)

– izdelana promocijska kartica CAAP (1)

2 zloženke

1 priročnika

2 programski knjižici

6 promocijskih kartic

Število izvedenih srečanj interesnih skupin z namenom povezovanja interesentov za razvoj novih so.p. podjemov 10 strukturiranih delovnih interesnih srečanj
Število ur izvedenih individualnih svetovalnih ur in mentorstva 152 ur
Število odprtih svetovalnih ur, ki so namenjene notranjim uporabnikom CAAP-a in Tkalke, ki potrebujejo krajša svetovanja brez predhodno dogovorjenega termina cca. 160 ur

(povprečno 3 ure na teden)

CAAP je nudil strokovno podporo organizacijam oziroma socialnopodjetniškim podjemom in podjetniškim iniciativam pri: pripravah in spremembah aktov o ustanovitvi, pripravi in spremembah notranjih aktov, pridobivanju statusov so.p. in v javnem interesu, ustanovitvenih postopkih, spremljajočih aktivnostih ustanovitve organizacij in statusnih spremembah, preverjanju poslovnih idej, pridobivanju materialnih in finančnih virov (prijave na razpise, pridobivanje prostorov ipd.), povezovanju, mreženju, promociji 30 spremljanih in strokovno podprtih organizacij, socialnopodjetniških podjemov oziroma podjetniških iniciativ
CAAP nudi prostorsko in organizacijsko podporo delovanju »fabrication laboratory« – KreatorLab v kletnih prostorih Tkalke, ki ga upravlja Zavod Citilab Maribor Podpora fablab-u KreatorLab
Sejem socialnega podjetništva, zadružništva in družbenega inoviranja (v sodelovanju s partnerji) 1 sejem socialnega podjetništva (oktober 2015)
Strokovni posvet »Stanje in prihodnost socialne ekonomije v Mariboru« (v sodelovanju s partnerji) 1 strokovni posvet (oktober 2015)
Info-točka: dnevno odprta informacijska točka za področje socialnega podjetništva, zadružništva, družbenega inoviranja in coworking souporabe prostorov od ponedeljka do petka od 8.00 do 20.00 ure
CAAP je v Tkalki vzpostavil 107 m2 odprtega coworking prostora, 150 m2 fablab coworking delavnic, 70 m2 desk-sharing pisarne s sejno sobo (13 desk-sharing delovnih postaj) ter samostojne pisarne in delavnice za 7 socialnopodjetniških podjemov. Skupno sta Združenje CAAP, so.p. in članica Združenje Frekvenca, so.p. v Tkalki najela 533,45 m2 + 161,25 m2 = 694,70 m2 694,70 m2 delavnic, pisarn, desk-sharing in coworking prostorov v Tkalki
Statutarne spremembe:

– Združenje CAAP je spremenilo statut združenja tako, da bo odslej poleg polnopravnih članov (pravnih oseb) včlanjeval tudi pridružene člane (pravne osebe),

– Združenje CAAP je spremenilo statut združenja tako, da bosta odslej združenje zastopala dva zastopnika (predsednik združenja in sekretar združenja).

Statutarne spremembe združenja:

– 2 tipa članstva

– 2 zastopnika združenja

 

Poslovno poročilo_ZdruženjeCAAP_2015

CAAP v letu 2015_POROČILO

CAAP – Annual report 2015

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit