0,5 za Tkalko

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni!

Tkalka je alternativni poslovni objekt v osrčju Maribora, ki je leta 2014 odprl svoja vrata številnim organizacijam, iniciativam in posameznikom, ki se tkalimo v procesih so-delovanja. Tako skupaj nastopamo tudi v kampanji zbiranja 0,5% dohodnine, ki ga lahko kot davčni zavezanec namenite eni izmed nevladnih organizacij. V naši hiši ima pet organizacij status v javnem interesu in so zato upravičene do donacij s tega naslova.
Vsi davčni zavezanci imate možnost odločanja o svoji dohodnini, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo boste omogočili, da Tkalka še naprej pripeva k izboljšanju zaposlitvenih možnostih, vključevanju ranljivih skupin in njihovem opolnomočenju, k razvoju novih družbenih praks in socialnega podjetništva ter k pluralni medijski krajini.

Kako nas lahko podprete?
1. korak: Preberite spodnji seznam upravičenih organizacij.
2. korak: Določite odstotek dohodnine, ki ga želite podariti določeni organizaciji.
(Vsaki izmed petih podarite 0,1% ali v različnih kombinacijah, na primer dvema 0,3% + 0,2%. Vsekakor pa vsota donacij ne sme presegati 0,5 %. )
3. korak: a) Sprintajte 05d-obrazec in ga izpolnite s svojimi podatki.
ali
b) Obiščite spletno stran eDavki. Poiščite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don) in ga izpolnite. Za oddajo preko strani eDavki potrebujete digitalno potrdilo.
4. korak: Podpisan obrazec pustite na infotočki v pritličju Tkalke na Tkalskem prehodu 4 v Mariboru ali ga pošljite na pristojen davčni urad.

Hvala, ker podpirate tkanje novih vezi v mestu!
Tkalke in tkalci

Tkalka, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, www.facebook.com/tkalka.weaver

 

 

Seznam upravičenih organizacij 

0,5

 

Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih, so.p.

Frekvenca se ukvarja s socialnim vključevanjem in polnomočenjem pripadnikov ranljivih družbenih skupin, predvsem Romov, z neformalnim izobraževanjem in dvigom zaposljivosti, podporo pozitivni diskriminaciji, založniško-uredniško dejavnostjo in razvijanjem socialnih podjemov. Izvajamo delavnice za otroke, zagovorništvo, učno pomoč, izobraževanja s področja jezika in dela v nevladnih organizacijah, izdajamo knjižne publikacije neuveljavljenih avtorjev, osveščamo o romski kulturi in tradiciji in iščemo možnosti za zaposlovanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin preko socialnih podjemov, ki jih razvijamo na združenju.

www.facebook.com/zdruzenje.frekvenca

Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP, so.p.

CAAP je središče razvoja novih ekonomij, socialnih podjetij in zadrug, inovativnih socialnih in ekoloških praks ter kreativne rabe skupnostnih prostorov. CAAP ponuja pribežališče samoorganizaciji skupnosti ter se odpira kot prostor in čas srečevanja za vse, ki imajo željo sodelovati in ustvarjati. Ta odpri prostor se daje na razpolago kot presečišče pozabljenih potencialov mesta, ki se ponovno prebujajo in dokazujejo, da v temeljih mesta obstajajo moči in zmožnosti skrbeti zase in za skupnost.

www.caap.si  / www.facebook.com/centercaap

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova

Že 15 let delujemo na številnih področjih kot so razvoj človeških virov, vseživljenjsko učenje in karierna orientacija ter razvoj socialnega podjetništva. Z inovativnimi pristopi ustvarjamo priložnosti za podjetja in organizacije, odkrivamo in nadgrajujemo zaposlitvene in karierne potenciale posameznikov. Zaupajo nam tako zasebna kot javna podjetja in organizacije, saj smo za njih organizirali več kot 420 delavnic, svetovanj, treningov, v katera je bilo skupaj vključenih več kot 6.400 udeležencev. Naša vizija je postati ključni partner pri razvijanju človeških potencialov ter ustvarjanju spodbudnega okolja za zaposlovanje in delo v regiji.

www.fundacija-prizma.si  / www.facebook.com/FundacijaPrizma

 

Zavod Mariborski radio Študent

Radio MARŠ je že 25 let svobodni, študentski in skupnostni radio, ki ga soustvarja približno 50 sodelavk/cev. Aktivno se vključujemo v lokalno okolje in izpolnjujemo potrebe ciljnih populacij mladine, kulturnih producentov in odjemalcev kulturnih vsebin, civilne družbe, družbenih gibanj in (samo)organiziranih skupnosti, nevladnih organizacij in manjšin. To počnemo predvsem skozi redni tedenski program, v katerem podajamo informacije, intervjuje, novice in skozi druge prispevke pokrivamo tudi nemalokrat marginalizirane družbene skupine, aktivni pa smo tudi izven etra z organiziranjem koncertov, okroglih miz in drugih javnih dogodkov.

www.radiomars.si / www.facebook.com/radiomars95.9

 

Društvo Mladi Romi –Terne Roma, so.p.

Društvo smo ustanovili mladi pripadniki romske skupnosti iz Maribora. Naše temeljne naloge so zagovorništvo in spodbujanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti k vključevanju v družbo. Obenem tudi informiranje in predstavitev širši javnosti ter ohranjanje kulturne identitete Romov, vzpostavljanje dialoga z državnimi organi in organizacijami v zvezi s položajem ter lažjim vključevanjem za delovanje Romov v družbi.

www.terneroma.si  / www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-TERNE-ROMA-MB-473861092657758

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit