ČEZMEJNI PROJEKT ECOOL-TOUR!

V okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška smo julija 2017 pričeli s projektom Ecool-Tour. Projektni konzorcij sestavljamo Mozaik, društvo za socialno vključenost, so.p., Združenje CAAP, so.p. in iz Hrvaške ACT Grupa in Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi.

Podeželje programskega območja se sooča s skupnimi izzivi majhne gospodarske aktivnosti in visoke socialne izključenosti. Na teh območjih je tradicionalno kmetijstvo še vedno pomembno, vendar v veliki meri neizkoriščeno.

Cilj projekta ECool-Tour je povezati obstoječe iniciative trajnostnega turizma in vzpostaviti trajni model sodelovanja v obliki novega skupnega čezmejnega turističnega produkta, sestavljenega iz 17 novih storitev v povezavi z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine. Z razvojem in implementacijo participatornega modela upravljanja in trženja skupnega turističnega produkta in ustrezno digitalno podporo bomo zagotovili trajne družbene in ekonomske koristi za vse deležnike.

Uporabili bomo pristop lokalnega razvoja »od spodaj – navzgor« ter inovativne pristope pri aktivaciji, usposabljanju, povezovanju ponudnikov in trajnostnem upravljanju ter trženju čezmejnega turističnega produkta, s katerim bodo obiskovalcem zagotavljena pristna, enkratna in avtentična doživetja.Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit