Varuhi semen iščejo nove sodelavce

Varuhi semen, Društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin razpisuje

2 PROSTI DELOVNI MESTI V OKVIRU PROGRAMA JAVNIH DEL ZA SPODBUJANJE USTANAVLJANJA IN RAZVOJA NOVIH SOCIALNIH PODJETIJ

Varuhi semen vse od svojih začetkov delujemo v okvirjih agro-biodiverzitete. Kljub izzivom, s katerimi se soočamo kot nevladna organizacija, ostaja naša vizija trdna – sooblikovati  naravno in kulturno pestrost agro-živilske panoge.

Varuhi semen bodo v letu 2014 v okviru programa javnih del zaposlili 2 osebi, ki v prvi vrsti izpolnjujeta formalne pogoje za kandidiranje na razpisu za zaposlitev:

  1. VII. stopnja izobrazbe;
  2. upravičenost kandidata do vključitve v programe javnih del SKLOPA 2.

Obenem od kandidatov pričakujejo naslednje kompetence:

  • zelo dobro bralno, pisno in govorno razumevanje angleškega jezika;
  • dobro poznavanje pisarniške zbirke Microsoft Office ter drugih splošno rabljenih internetnih orodij (FB, Google docs, administriranje spletne strani itd.);
  • (a) dobro strokovno poznavanje področja delovanja društva (semenarstvo, ekološko kmetijstvo, agrobiodiverziteta, inp.)

              ALI

             (b) izkušnje na področju pridobivanja sredstev in priprave projektnih prijav;

  • pripravljenost za poglobljeno spoznavanje področja delovanja društva ter sorodnih socialnih in ekoloških praks ter pomoč pri udejanjanju programa društva.
  • drugo: pozitivna naravnanost, kreativnost, iznajdljivost, komunikativnost, sposobnost samostojnega dela in dela v skupini, zanesljivost, prilagodljivost, predanost in iskrenost.

Zaposlitev bo sklenjena od 1.9.2014 do 31.12.2014 v obsegu 40 ur na teden. Delo bo potekalo pretežno od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00, izjemoma ob popoldnevih ali sobotah.

Pisne vloge z življenjepisom in motivacijskim pismom pošljite po elektronski pošti do 25.8.2014 na elektronski naslov:varuhi.semen@gmail.com (Zadeva: Prijava na razpis za delovno mesto).Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit