V deželi sira in čokolade se bije bitka za svobodo semen

 

Švica, v očeh marsikoga pravljična Indija Koromandija, je v mesecu marcu postala država mednarodnega srečanja nevladnih organizacij, ki si prizadevamo za ohranitev tistega, kar nam vsem pripada –prehranska suverenost ali z drugimi besedami pravica do življenja.

»Tako kot voda in prst so semena nepogrešljiva za naše življenje, hrano. Ampak svoboda tisoč let stare pestrosti prehranskih rastlin je v nevarnosti,« je odzvanjalo s povabila na mednarodno izmenjavo semen, na katerega se je poleg Varuhov semen odzvalo še petnajst organizacij iz drugih evropskih držav.

Dvodnevno srečanje predstavnikov NVO in simpatizerjev ideologije svobode semen  je potekalo blizu majhnega mesteca zimskega imena, Winterthur. A kaj hitro je postalo jasno, da je stanje v Evropi vse prej kot zimska zaspanost. Evropa vre in to ne samo zaradi finančne krize, s katere ognjenimi zublji se bori marsikatera članica EU, temveč zaradi tistega kar je tako preprosto, tako samoumevno – semen. Teme na katere se je na mednarodnem srečanju poglobljeno razglabljalo in iskalo rešitve razkrivajo mračno realnost skupne Evrope in njeno omahljivost v luči kapitala.

 

 

ArcheNoah, nevladna organizacija iz Avstrije, je podrobno predstavila zakonodajo v pripravi na področju pridelave in distribucije rastlinskega razmnoževalnega materiala. Zloglasna zakonodaja, na katero smo Varuhi semen že opozarjali, namesto vzpodbujanja semenarjenja, kot najpomembnejše kmetijske panoge, v ospredje postavlja suženjstvo birokraciji in velik poseg v svobodo semen, ki bo od vstopa predlagane zakonodaje v veljavo postala pravica samooklicanih strokovnjakov semenarskih konglomeratov.

Mednarodno srečanje je močno pretresla tudi predstavitev dvoletne raziskave francoske Univerze Caen, ki je razkrila grozljivo resnico o posledicah uživanja gensko spremenjene koruze in vplivu kemičnega sredstva Roundup za zatiranje plevela, na zdravje živih organizmov. Poleg veliko povečane smrtnosti testiranih živali, so se kot rezultat vključenosti GS koruze v prehrano med drugim pojavile tudi velike anomalije v razvoju telesnih organov in izbruhi tumorjev. Ob dejstvu, da so gensko spremenjene rastline že na raznolike načine prisotne v naši prehranski verigi, je strah negativnega vpliva na zdravje ljudi povsem upravičen. Temu še dodatno pripomorejo predlogi EU o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z drugimi kmetijskimi rastlinami, ki ne dosegajo niti minimalnih standardov preprečevanja neželenega križanja posameznih sort, kaj šele preprečitev širjenja gensko izrojenih rastlin. Da o posegu v obstoj ekološkega kmetijstva sploh ne govorimo. EU v študije v prid gensko spremenjenih organizmov vlaga milijone evrov. To je ne samo zaskrbljujoče in zavajajoče do potrošnikov, temveč predvsem enostranska igra GSO lobistov. V slovenski ustavi je zapisano: »Človeško življenje je nedotakljivo.« Kdo ima potemtakem pravico, da izvaja tihi genocid nad človeštvom in kdo mu to pravico podeljuje?

Na srečanju se je predstavila tudi organizacija, ki v ospredje svojega delovanja postavlja razkrivanje stricev iz ozadja. Marsikatero na videz nedolžno podjetje, ki se ukvarja s pridelavo in trženjem semen, je v resnici izrodek zloglasnih podjetij, ki držijo monopol nad trgom s semeni in ki na zelo subtilen način povzročajo iznakaženje prehranske verige.

Tesnobo, ki se je hočeš ali nočeš prikradla v vse sodelujoče na mednarodnem srečanju v Švici, je v drugem dnevu srečanja razblinilo bogastvo tistih pristnih semen iz celotne Evrope. Za njihovo ohranitev in širjenje so se zavzeli tako posamezniki, kakor tudi številne neprofitne organizacije. Upanje v boljši jutri in novo pomlad je postalo močnejše kot kadar koli. Skupaj smo močnejši in boljši. In ja, vsako še tako majhno pozitivno dejanje v smeri ohranitve pestrosti domačih sort in svobode semen šteje in vredno se je borit za boljši jutri.

 

Borite se z nami in postanite Varuh še sami.Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit