Udeležili smo se 4. mednarodne konference Romskih žensk

Jasmina Ahmetaj, članica združenja Frekvenca in predsednica društva Terne Roma (Mladi Romi) je 16. in 17. septembra 2013 kot predstavnica Slovenije  v Helsinkih na Finskem sodelovala na 4. Mednarodni konferenci Romskih žensk. Konference se je udeležilo 150 Rominj iz Evrope, namenjena pa je bila oblikovanju in razvijanju strategij za izboljšanje položaja Rominj in njihovih družin. Osrednja delovna tema je bila priprava strategije, ki poudarja pomen politične participacije Rominj in enakosti med spoloma. Kot nasledek konference bodo Rominje iz Evrope skozi mednarodno sodelovanje prenesle znanje in primere dobrih praks socialnega vključevanja in strateškega delovanja v svoja okolja (na državni in lokalni ravni).

 

 

Na konferenci je bil predstavljen tudi projekt “Romska moda”, ki ga pretežno v CAAP izvaja društvo Terne Roma. Predstavitve so se udeležili predstavniki Evropske komisije in Finske ter Švedske vlade.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit