ROMANO BARO DIVE


Praznovali smo Svetovni dan Romov – 8. april je bil izbran na prvem svetovnem kongresu Romov leta 1971 v Londonu. Z obeleževanjem želimo spomniti na ohranjanje svoje kulture in jezika. Obenem promoviramo in iščemo inovativne pristope za uspešnejše vključevanje pripadnikov romske skupnosti v vzgojno-izobraževalne procese, principe socialno-kulturnega dela in kvalitetno preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov in staršev.

V času socialno-ekonomske krize v zadnjih letih se zaostruje položaj ranljivih skupinin te so prve, ki ostro občutijo spremembe. Ravno zato moramo graditi in krepiti razumevanje mnogoterost kulture, medkulturnosti s katero se tako radi potrkamo po prsih. Vsi bi naj razvijali pozitivno vrednotenje in pozitivno naravnane odnose do ljudi iz drugih kulturnih, družbenih okolij. Izobraževanje vseh, pripadnikov romskega in večinskega prebivalstva, pa tudi vseh ostalih etničnih, manjšinskih skupin, je pomembno za sinergijo kulturnega prostora, ki ga bogatimo prav vsi.

Festival romske kulture »Romano Čhon«, ki se odvija meseca aprila, tokrat že 5 leto zapored, je poln izobraževalnih, umetniških in družabnih vsebin.  Z željo, da bi odprli slovenski in evropski prostor za bogastvo romske kulture in pokazali ustvarjalnost Rominj in Romov želijo organizatorji opozoriti na diskriminatorni položaj, v katerem se Romi nahajajo s pomočjo njihovega izraza in sodobnih kulturnih praks. Snovalci »Romano Čhon« so zapisali, da festival »omogoča ugotavljanje medkulturnih sorodnosti, ki so temeljne za strpno sožitje v večkulturnih okoljih /…/ z metodo neposredne vključenosti ponuja romski skupnosti nove možnosti za socialno integracijo in posledično emancipacijsko uveljavljanje interesov romske skupnosti«.

Pomembno sporočilo, na katero vsako leto opozarjajo na festivalu in govorci na proslavah in dogodkih po vsej Sloveniji, ki slavijo svetovni dan Romov – sodelovanje in sobivanje pripadnikov romske skupnosti in večinskega prebivalstva. Kulturna afirmacija romske skupnosti ne le v Mariboru, ampak v celotni Sloveniji, je ključnega pomena za uspešno delovanje skupnosti v lokalnih okoljih. Delovanje na področju književnosti, ohranjanju in učenju romskega jezika, ohranjanju kulturne dediščine – oblačilne, plesne, kulinarične in glasbene, bogati naš vsakdan. 8. aprila smo tako ponovno praznovali Svetovni dan Romov in obenem tudi raznolikost, sprejemanje in bogatenje kolektivne kulturne dediščine.Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit