Pomen trajnostne lokalne preskrbe in dostop malih pridelovalcev do prehranskega trga

Pomen trajnostne lokalne preskrbe in dostopa malih pridelovalcev do prehranskega trga

Vabimo vas na dneve odprtih vrat, ki jih različne organizacije organizirajo v Centru alternativne in avtonomne produkcije na Valvasorjevi 42 v Mariboru med 19. in 23. novembrom 2012. Prvi dan se bo v CAAP predstavila Zadruga Dobrina, ki bo 19. novembra ob 12.00 uri organizirala okroglo mizo z uglednimi strokovnjaki  iz Slovenije na nekatere strateške razvojne teme za državo in regijo.

Na okrogli mizi bodo nastopili: dr. Martina Bavec (Direktorat za kmetijstvo); dr. Milojka Fekonja (Zadruga Dobrina); Suzana Črnčec (Zadruga Dobrina); Boris Fras (Združenje ekoloških kmetov Obala); Vida Šavli (LAS Lenart); Petra Pucko (TOTI LAS); Stanislav Klemenčič (Kmetijsko gozdarski zavod Maribor); prim. doc. dr. Marjan Skalicky (UKC-MB); Nataša Smrekar (Zadruga za razvoj podeželja – Jarina).

Diskusija bo predstavila sistemske ovire za razvoj trajnostne lokalne preskrbe in pomen prehranske suverenosti regije ali države, in sicer na primeru vzpostavitve Zadruge Dobrina, socialnega podjetja, ki preskrbuje obrate javne prehrane v Mariboru. Predstavila se bodo tudi ekološka združenja, zadruge in institucije iz različnih delov Slovenije, katerih predstavniki bodo spregovorili o preprekah, ki malim pridelovalcem onemogočajo vstop na živilski trg, s tem pa posledično vplivajo na vse slabšo in negotovo preskrbo s sezonsko, ekološko, živo hrano. Osrednja tema diskusije bodo agronomske, zdravstvene, ekološke in ekonomske vidiki preskrbe, izpostavili pa bomo tudi nekatere dragocene prakse, ki se razvijajo v Sloveniji in s katerimi nam je doslej uspelo premagati marsikatero od predstavljenih ovir.

Okrogli mizi bo sledila slavnostna otvoritev trgovine ter kmečka pojedina. Tudi sicer ste vabljeni, da se udeležite številnih drugih dogodkov dnevov odprtih vrat, ki jih bo organizirala Zadruga Dobrina ali katera druga organizacija, nastala v okviru programa Urbane brazde.  Natančnejše podatke o dogodkih najdete na:

Otvoritev CAAP – november – Urbane brazdeKoordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit