Participativno prometno načrtovanje

V Mariborski kolesarski mreži smo se letos odločili za zagon novega procesa participacije prebivalcev pri prometnem načrtovanju. MO Maribor je v na novo ustanovljeno Komisijo za tehnično urejanje prometa vključila tudi predstavnika MKM. Komisija deluje kot posvetovalni organ pri premišljevanju novih prometnih ureditev v Mariboru. Ker bi želeli delovanje komisije obogatiti z novimi idejami in konstruktivnimi predlogi, smo se odločili, da zaženemo proces načrtovanja, kamor se lahko vključijo vsi prebivalci oz. uporabniki prometnega sistema v Mariboru.

V ta namen smo pripravili dve aktualni zadevi:

1. Mariborska kolesarska mreža pripravlja dokument “Kolesarska strategija mesta Maribor”, ki nam bo služil kot glavna usmeritev naših zagovorniških dejavnosti v naslednjih letih. V ta namen smo ustanovili posebno delovno skupino strokovnjakov. Tokrat smo prišli do točke, ko spet potrebujemo svoje člane, simpatizerje in spremljevalce. Odziv rednih kolesarjev je za uspeh nastajajoče strategije ključen. Pripravili smo vprašanik, kjer lahko uporabniki ocenjujejo kakovost kolesarskega omrežja po posameznih odsekih.

Anketa je dostopna na tej povezavi:
http://kolesarji.us2.list-manage1.com/track/click?u=9d7fa56e01cd52d96f25108d5&id=67d2676ab6&e=8aafcf18c8

 

2. V četrtek, 16.5.2013, ob 17.uri, organiziramo v CAAP na Valvasorjevi 42 delavnico o participativnem prometnem načrtovanju. Na delavnici bomo predelali gradivo za naslednjo sejo Komisjije za tehnično urejanje prometa, kjer je predlagan paket novih sprememb.

 

Več o tem in gradivo so na voljo na povezavi:
http://kolesarji.us2.list-manage.com/track/click?u=9d7fa56e01cd52d96f25108d5&id=b2afa2ee8b&e=8aafcf18c8

Hvala za izpolnjeno anketo in udeležbo na delavnici.

Lep pozdrav,

Ekipa MKMKoordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit