Mladi, kritična misel in izobraževanje

Javna tribuna z naslovom “Kdo se boji utemeljenega dvoma? Mladi, kritična misel in izobraževanje” bo potekala v sredo, 21. novembra 2012 ob 15. uri, v konferenčni dvorani Centra alternativne in avtonomne produkcije, na Valvasorjevi 42 v Mariboru.

Vabljeni na javno tribuno z naslovom Kdo se boji utemeljenega dvoma? Mladi, kritična misel in izobraževanje. Diskusija bo namenjena premisleku o potrebah in možnostih vnosa mehanizmov kritične misli v šolske predmetnike, ki v institucionalnem polju izobraževanja vse prevečkrat težijo k podajanju učne snovi kot univerzalne vednosti. Javna tribuna bo zato v duhu pluralnosti ter heterogenosti premišljala kako in predvsem zakaj v sistemu “objektivne” vednosti skupaj z mladimi angažirati utemeljeni dvom, razkrivati kontekste, razstavljati navidezno nevtralna dejstva kot konstrukte, kritično brati interese prisotnih glasov in iskati razloge za odsotnost drugih.

Javna tribuna bo potekala v sredo, 21. novembra 2012 ob 15. uri, v konferenčni dvorani Centra alternativne in avtonomne produkcije, na Valvasorjevi 42 v Mariboru. Diskusijo organizirajo raziskovalci v projektu Digitalno nomadstvo, ki že drugo leto teče pod programskim sklopom Urbane brazde. Projekt izvaja KUD Anarhiv, koproducent Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012.

Več informacij o ostalih dogodkih, ki jih na dan odprtih vrat pripravljajo raziskovalci Digitalnega nomadstva, najdete v zloženki:

Otvoritev CAAP – november – Urbane brazde

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit