Evropsko jezikovno priznanje za projekt Besedni most

Združenje Frekvenca bo prejelo Evropsko jezikovno priznanje za projekt Besedni most

 

Projekt “Usposabljanje pripadnikov romske skupnosti na področju jezika in vodenja kulturnih projektov – Besedni most”, ki je bil sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za kulturo in ki ga je združenje izvajalo v letih 2011-2012 je bil prijavljen, zaradi potrebe in želje po slovensko-romskem slovarju. Na podlagi ugotovljenih potreb po slovarju, smo s pripadniki romske skupnosti pripravili celovit program usposabljanja, s katerim so udeleženci pridobili veščine, znanja in kompetence za pripravo in izdajo ključnega rezultata – slovarja.

V združenju Frekvenca smo ob pripravi projekta predvideli, da bodo udeleženci na podlagi zaključenega usposabljanja pridobili: znanja in veščine, ki jih potrebujejo za pripravo in izdajo slovensko-romskega slovarja; znanja in veščine, na podlagi katerih bodo imeli izboljšane možnosti za zaposlitev, samozaposlitev ali pogodbeno delo v kulturi; možnost da razvijajo kulturne projekte ali produkte, s katerimi se bodo lahko promovirali v širši družbi.

Večje število pripadnikov romske skupnosti je poudarjalo, da je znanje na področju slovenskega in romskega jezika pomanjkljivo, predvsem za potrebe prevajanja in pri uporabi slovenskega knjižnega jezika in da je ohranjanje maternega jezika, ki ga velik del mariborske romske skupnosti ne govori več v tolikšnem številu (asimilacija) in dobro poznavanje jezika večinskega prebivalstva (vključevanje) pomembno za afirmacijo ranljive skupine in uspešno sodelovalno politiko z večinskim prebivalstvom.

Obenem je projekt nagovoril velik problem, in sicer da se romski jezik ohranja prek ustnega izročila, saj skorajda ni tiskanih publikacij v romskem jeziku. Ravno zato smo se odločili, da s pomočjo strokovnjakov iz tujine skupaj pripravimo osnovo (tečaj, slovar) na kateri bo moč graditi v prihodnosti.

Pripadniki romske skupnosti, ki so se udeležili usposabljanja so s pridobljenimi znanji in veščinami s področja delovanja v nevladnem sektorju na področju kulture ter s področja jezika in uporabe jezika povečali svoj zaposlitveni kapital.

Obenem je bil program zastavljen tako, da se sedaj lahko prilagodi za katero izmed drugih ranljivih skupin (migranti, druge etnične manjšine in skupine), saj so metode in principi socialno-kulturnega dela močno zaznamovali celoten proces usposabljanja.

Ravno zaradi uspešnosti projekta, doseženih ciljev in njegovih presežkov  v znanju, veščinah in kompetencah udeležencev, smo se prijavili na razpis za Evropsko jezikovno priznanje in zelo smo ponosni, da smo bili izbrani in da bomo na zaključni slovesnosti v okviru Evropskega dneva jezikov, v četrtek, 26. septembra 2013, v prostorih ZRC SAZU priznanje prejeli.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit