MKM pripravila kolesarsko strategijo Maribora

Maribor je dobil kolesarsko strategijo. Le-ta obravnava razvoj mesta v smeri trajnostne mobilnosti in je prvi tovrsten dokument, ki na podlagi trenutnega stanja predstavlja ambicije in ukrepe za nadaljnji razvoj kolesarskega prometa v Mariboru in okolici do leta 2030. Dokument je v okviru projekta City Network Graz – Maribor pripravila Mariborska kolesarska mreža.

Kolesarska strategija je v prvi vrsti sinteza dosedanjih prizadevanj, analiz in premislekov, ki so se v zadnjih dveh desetletjih porajali v krogu sodelavcev Mariborske kolesarske mreže. Pri tem se avtorji lotevajo obravnave kolesarske tematike predvsem iz vidika uporabnika in jo poskušajo zaobjeti v celostni sliki prometa kot sistema.

Glede na mednarodno uveljavljeno metodologijo, ki ugotavlja stopnje razvoja kolesarskega prometa, se Maribor uvršča med “mesta kolesarske začetnike”. Da je temu tako, priča pregled nekaterih ključnih parametrov – povezanost kolesarskega omrežja, občutek varnosti uporabnikov, izpostavljenost kolesarske tematike, delež vsakodnevnih kolesarjev v prometu, strokovnost mestne uprave, način reševanja problemov, politična podpora razvoju kolesarstva, namenska finančna sredstva ipd. – ki kažejo, da je Maribor šele na začetni stopnji, kjer so v ospredju izolirani, nepovezani, neusklajeni, nesistematični in ad-hoc pristopi.

Kljub temu ima Maribor kar nekaj dobrih osnov za spremembo dosedanje prometne paradigme in vzpostavitev trajnostnih načinov mobilnosti, med katere se uvršča tudi kolesarjenje.

 

Več informacij najdete tukaj

Kolesarska strategija mesta MariborKoordinate:

Tkalski prehod 4
2000 Maribor
T: 02 621 02 94
e: info@caap.si

Spletna agencija Arhit