Vzpodbujanje domišljije in intuitivnosti

Raziskovalci Urbanih brazd so 18. decembra 2010 pripravili prvi kongres z naslovom Vzpodbujanje domišljije in intuitivnosti. Na srečanje so povabili gibanja, iniciative, društva in posameznike iz Maribora, koordinatorje partnerskih mest ter nosilce projektov, ki so s sorodnimi vsebinami že pristopili k Evropski prestolnici kulture, kot tudi številne, ki dotlej niso želeli sodelovati v okviru EPK.

V prvem delu kongresa so udeleženkam in udeležencem natančneje predstavili vsebino, koncepte, teoretske pristope, metodologijo dela, predvidene aktivnosti, delovanje na terenu, procese in cilje Urbanih brazd. V popoldanskem delu pa so udeleženke in udeleženci kongresa natančneje spregovorili o svojih že tekočih aktivnostih, premišljali o možnostih za sodelovanje in mreženje iniciativ.

Prve tedne po kongresu so sledili individualni razgovori zainteresiranih z vodjo programskega sklopa dr. Marto Gregorčič, kjer so se posamezniki, društva ali iniciative dogovarjali o sodelovanjih in povezovanjih z Urbanimi brazdami. Na osnovi prvega kongresa Urbanih brazd in kasnejših razgovorov so bili izbrani ožji sodelavci, kasneje nosilci ali ustvarjalci socialnih in ekoloških delov programa.Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit