TransfertoCOOPs – analiza stanja in potenciali v Sloveniji

CAAP se je 20.9.2016 udeležil videokonference o potencialih preoblikovanja podjetij v delavske zadruge. Konferenca je potekala v okviru projekta TransfertoCOOPs skupaj s partnerji projekta: SCOP iz Francije, Coompanion iz Švedske, Febecoop iz Belgije ter Cooperatives Europe. Na konferenci smo predstavniki Belgije, Švedske in Slovenije predstavili izsledke analiz stanja in potencialov za preoblikovanja podjetij v delavske zadruge v svojih državah.

Karolina Babič in Staša Dabič Perica sva predstavili analizo, ko smo jo pripravili v CAAP: čeprav delavskih zadrug v Sloveniji praktično ne poznamo in čeprav so bili prvi poskusi preoblikovanja podjetij v zadruge v Sloveniji v zadnjih letih neuspešni, obstaja velik potencial za preoblikovanja podjetij v delavske zadruge vsaj v dveh temeljnih segmentih: 1. delavski odkupi v okviru prodaje terjatev DUTB ter druge prodaje podjetij, kjer gre pretežno za podjetja v težavah; 2. delavski odkupi v primerih zapiranja ali prodaje družinskih podjetij, ki predstavljajo okoli tri četrtine vseh slovenskih podjetij; tukaj gre predvsem za zdrava podjetja, ki v 70 % ne preidejo uspešno iz prve v drugo generacijo družine, ampak se ali zaprejo ali prodajo tretjim osebam.

Da bi lahko v Sloveniji pričeli uspešna preoblikovanja podjetij v delavske zadruge, potrebujemo med drugim: splošno strinjanje o definiciji »delavske zadruge«, informacije in znanje o preoblikovanjih podjetij v zadruge, zakon o delavskih odkupih in garancije za delavske odkupe ter širše zavedanje o pomenu »ekonomskega dinamizma« za uspešen podjetniški razvoj. Ob tem se moramo zavedati, da delavski odkupi v okviru delavskih zadrug v tujini niso samo rešilni mehanizem za umirajoča podjetja, ampak so predvsem odličen preventivni mehanizem v procesih zdravega podjetniškega razvoja, ki preprečuje procese umiranja podjetij, selitve, tajkunske prevzeme ali odprodaje podjetij tretjim osebam. Podjetja, ki jih odkupijo zaposleni, imajo zaradi demokratičnega upravljanja in močne notranje motivacije zelo visok preživetveni potencial.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit