Skupnostni urbani eko vrt tudi v Novi vasi

V torek, 21. maja 2013, sta društvo Urbani eko vrt in Varuhi semen, društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin v sodelovanju z Mestno občino Maribor prebivalcem mesta izročila več kot 20 vrtov. Prevzemu vrtov je prisostvoval tudi župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec, ki projekt aktivno podpira.

 

 

Župan je ob dogodku zapisal:

“Projekt “Skupnostni urbani vrtovi”, ki se je razvil znotraj Urbanih brazd (EPK), predstavlja trajnostni učinek EPK, ki ga razvijamo naprej. Izvaja se praktično brez sredstev, z dobro voljo ljudi, pri tem pa je potrebno pohvaliti pristojne službe za dobro sodelovanje, saj so prizadevno iskale rešitve glede iskanja primernih lokacij. V tem trenutku je v pripravi tudi lokacija na Pobrežju, v Stražunu bo v uporabo predanih okrog 100 vrtov.
Vse se je začelo v okviru programskega sklopa Urbane brazde v lanskem letu, ko je društvo Varuhi semen izvedlo projekt “Skupnostni urbani eko vrt” v Borovi vasi. Odziv občanov Maribora je bil izjemen, tako da je danes na čakalni vrsti za eko vrt že približno 150 interesentov.
Za izvedbo projekta pa so na osnovi izkušenj določeni osnovni pogoji, katerih se organizatorji držijo. Zemljišča, za katera je zelo priporočljivo, da so v lasti občine, se morajo nahajati v neposredni bližini gosto poseljenih območij in morajo omogočati ureditev vsaj 10 in največ 50 vrtov v velikosti 50 do 100 m2. Med nujne elemente vrtov spadajo voda, ograja, objekti za hrambo orodja, prostor za druženje in sanitarije. Projekt so doslej s svojim delom podprli v srednji biotehnični in srednji gradbeni šoli v Mariboru ter v podjetju Geoservis.

Do leta 2020 je cilj pridobiti vsaj 500 urbanih eko vrtov na 5 hektarjih, zato bo mestna občina Maribor sodelovala na evropskem razpisu Life+ skupaj s partnerskimi društvi Varuhi semen, društvom za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin, zadrugo Dobrina in kooperativo Peron.
Cilj projekta je v prakso prenesti model, katerega osnova je sonaravno in skupnostno delovanje urbanega vrtnarjenja z lokalno distribucijo in trženjem sveže zelenjave in sadja ter predelavo viškov.”Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit