Selimo se v Tkalko

CAAP se seli v center mesta. Poslovno stavbo, kamor se selimo, si bomo delili in sodelovali s 25 različnimi organizacijami: z Zavodom za turizem Maribor-Pohorje, s Fundacijo Prizma ter drugimi nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji in zadrugami. Naša nova lokacija bo od 1. septembra dalje Tkalski prehod 4 (bivši Galenski laboratorij). Hišo, ki bo na 2500 m2 gostila raznoliko množico zagnanih, vztrajnih in ustvarjalnih ljudi, smo poimenovali TKALKA.

 

TKALKA se gradi spontano, na pobudo organizacij in posameznikov, ki delujemo na področju razvojnih programov v Mariboru in okolici. Stične točke tako raznolikim iniciativam, ki se srečujemo na novi lokaciji, so razvoj podjetništva (socialno podjetništvo, zadružništvo, turizem, lokalne ekonomije, msp, start:up podjetja), nove družbene prakse (samopreskrba mesta, bottom-up povezovanje prebivalcev mesta, razvojni programi za višanje kvalitete življenja), trajnostni razvoj in okoljski programi, inovacije (podjetniško inoviranje, študentske ekipe, družbene inivacije), podporno okolje za razvoj nevladnega sektorja in medsektorskega povezovanja. TKALKA bo zagotavljala prostorske pogoje za povezovanje in razvoj podpornega okolja za podjetništvo in družbene inovacije z namenom ustvarjanja novih delovnih mest ter celovitih razvojnih programov, ki dvigujejo kvaliteto življenja v Mariboru.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit