3. rojstni dan Združenja Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP

Ponosno sporočamo, da Združenje CAAP praznuje 3. rojstni dan.  Leta 2011 smo ga ustanovili, da bi povezoval sorodne in sodelujoče organizacije, ki bi sčasoma vzpostavile in delovale v Centru alternativne in avtonomne produkcije – CAAP. Prvotna ideja je bila, da se CAAP vzpostavi kot lokalna platforma za povezovanje in podporo iniciativ in organizacij, ki skozi svoje dejavnosti kot tudi interesne skupnosti odgovarjajo na pereče družbene in ekološke izzive, odgovorno, inovativno in sodelovalno.

Tako smo v sklopu programa Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012 Urbane brazde povezali posameznike in oblikovali delovne skupine, ki so zasnovale trajnostno naravnane programe in lokalno specifične nove pristope, družbene inovacije na področjih lokalne prehranske samopreskrbe, varovanja biodiverzitete, socialnega vključevanja ranljivih družbenih skupin, trajnostne mobilnosti, skupnostnega sodelovanja in razvoja socialnega podjetništva, s poudarkom na zadružništvu. Novembra 2012 smo slavnostno otvorili Center alternativne in avtonomne podukcije – CAAP, ki je s prepoznavanjem lokalnih potreb in ekonomskih priložnosti uporabe lokalnih virov, do nedavnega na Studencih, izjemno uspešno odgovarjal na potrebe lokalnega okolja, obenem pa si prizadeval za širšo prepoznavnost socialnega podjetništva in sistemsko ureditev področja.

V letu 2014 CAAP združuje 8 članskih organizacij (od tega 3 zadruge), ki z več kot 50 sodelavci razvijajo tudi socialnopodjetniške dejavnosti. V letu 2014 smo javnosti ponudili več kot 120 dogodkov in medtem dosegli zavidljivo število uporabnikov programov in storitev (več kot 5.500).

Nedavno se je CAAP preselil v Tkalko, dolga leta samevajočo poslovno stavbo v centru Maribora, ki deluje kot so-delovalni prostor zelo raznolike množice zagnanih, vztrajnih in ustvarjalnih ljudi (25 organizacij in socialnih podjetij oziroma zadrug ter 13 uporabnikov desk-sharing programa).

Zadovoljni z uspehi torej vstopamo v novo življenjsko obdobje, ko bomo tkali zgodbo CAAP v Tkalki, ki postaja sinonim za povezovanje, sodelovanje, soustvarjanje mnogih, ki delujejo na področju razvoja podjetništva, razvoja družbenih inovacij in socialnega podjetništva ter drugih dejavnosti, ki so za mesto izjemnega pomena.

Iskreno se vam zahvaljujemo, da po tej poti stopate z nami.

Ekipa CAAP

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit