Pogovor s Petrom Kovačičem Peršinom: “Kristjani in družbena kriza”

Vabimo vas na dogodek, ki ga v prostorih CAAP organizira Trajnostna akademija Društva Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije TRS:

 

“Kristjani in družbena kriza”

 Pogovor s Petrom Kovačičem Peršinom

v četrtek, 17. oktobra 2013, ob 18.00 uri,

v Centru avtonomne in alternativne produkcije – CAAP, Valvasorjeva 42, 2000 Maribor

Pogovor s Petrom Kovačičem Peršinom, krščanskim socialistom, slavistom in komparativistom, bo usmerjala Urška P. Černe

Kaj je socialno sporočilo evangelijev? Kakšne so socialne naloge kristjanov, še posebejv v času družbene krize? Na kakšen način k družbenim problemom pristopajo verske ustanove v Sloveniji, posebno najštevilnejša RKC, v primerjavi s tujino? Zakaj med vstajniškimi skupinami na ulicah, ki opozarjajo na solidarnost, ni slišati kristjanov? Ali jih vstajniki vabijo k sodelovanju za dosego nove družbe? Kako bi družbi in soljudem lahko pomagali skupaj in dejavno?

V prvem delu pogovora bo Peter Kovačič Peršin predstavil svoje poglede na gornja vprašanja in tematiko knjige Duh inkvizicije, ki govori o slovenskem katolicizmu, ki je ujet med voljo po obnovi političnega katolicizma in uveljavitvi katoliškega integrizma in na drugi strani izzvan k duhovni prenovi.

Drugi del je namenjen pogovoru z udeleženci.

Pogovor organizira Trajnostna akademija Društva Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije TRS.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit