Model nove ekonomije

Center alternativne in avtonomne produkcije se vzpostavlja kot model nove ekonomije, ki temelji na nepridobitnosti, samooskrbi, ustvarjalnosti in povezovanju.

Vzpostavitev centra moramo razumeti kot odziv imunskega sistema družbe, ki se kot živ organizem brani pred ekonomskimi praksami, ki ga ogrožajo. CAAP je tako eden od modelov, ki pričajo o možnosti in dejanskosti alternativnega organiziranja skupnosti na področju zadovoljevanja lastnih potreb. Gre za materializacijo spoznanja organizacij in posameznikov, da si razvoja družbe ni mogoče predstavljati v enodimenzionalni podobi kapitalistične družbeno-ekonomske ureditve; gre za praktične nasledke spoznanja, da drugačen način življenja posameznika in družbe ni le nujen, temveč je tudi možen.

CAAP torej ni organizacija za pomoč, opismenjevanje in reševanje ubogih in izključenih, temveč je platforma povezovanja vseh tistih, ki želijo, morajo in zmorejo za svoje potrebe in skupne potrebe družbe skrbeti na drugačen način. CAAP postaja model nove ekonomije, ki temelji na nepridobitnosti, samooskrbi, ustvarjalnosti in povezovanju. Model, ki bo pritegnil nove organizacije in posameznike, da se ekonomije lotijo na način, ki ni skrajno uničevalen in ponižujoč, temveč na način, ki posameznikom in skupnosti ponuja dostojne možnosti za preživetje, življenje in ustvarjanje.

Čeprav se prve članice v CAAP-u razvijajo pretežno okoli dejavnosti preskrbovanja s hrano, trajnostne mobilnosti, socialno-kulturnega dela, ohranjanja avtohtonih rastlinskih sort, gostinske in trgovske dejavnosti ter ponovne uporabe računalnikov, pa se s temi dejavnostmi vizija CAAP-a ne omejuje. Center želi v prihodnje vzpodbuditi razvoj novih nepridobitnih podjetij tudi v drugih gospodarskih dejavnostih, predvsem na področju samopreskbovanja skupnosti s temeljnimi življenjskimi dobrinami, kamor poleg zagotavljanja zdrave hrane, trajnostnega transporta, kulture, dostopnega znanja in informacij vsekakor sodi tudi zagotavljanje primernih stanovanj, opreme, obleke ipd. Skratka, center je odprt za nove nepridobitne in socialno-podjetniške iniciative, pa naj gre za področja tekstilne in pohištvene dejavnosti, gradbene in stanovanjske dejavnosti, etično bančništvo, IKT dejavnosti in druge storitvene in proizvodne dejavnosti.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit