LOKALNI VIRI – ODPRTI PRISTOPI: Rabe lokalnih virov v temelju socialnega podjetništva

Združenje CAAP organizira v sklopu projekta INOVALOCA predstavitveni dogodek

 

LOKALNI VIRI – ODPRTI PRISTOPI

# Rabe lokalnih virov v temelju socialnega podjetništva #

sreda, 14. maj 2014, od 10:00 do 17:00

v Centru alternativne in avtonomne produkcije- CAAP, Maribor

Zavedanje, da bomo lokalne skupnosti ekonomski, ekološki in družbeni razvoj morale zasledovati predvsem na temeljih lastnih znanj, poguma in predvsem ustvarjalnosti v pristopih, nas spodbuja k raziskovanju inovativnih poti za spoprijemanje z lokalnimi izzivi in pomanjkanji in k novemu pojmovanje le-teh kot virov in priložnosti. Ob tem se zanašamo na lastne moči in lokalne potenciale.

 

Tako vas vabimo na predstavitev idej, organizacij in podjemov, ki nam bo v formatu sejma in okrogle mize sprva omogočila spoznavanje že obstoječih pobud, ki prepoznavajo lokalne vire kot socialno-podjetniške priložnosti in jih skozi odprte organizacijske modele uspešno udejanjajo v podjemih različnih panog gospodarstva. Namen predstavitev je spodbuditi mreženje in promocijo dobrih praks.
V tem sklopu sejma je predstavitev dela in podjemov zainteresiranih možna kot:
– celodnevna uporaba stojnice med 10:00 in 17:00 in/ali
– v sklopu okrogle mize, kjer se podjemi sprva predstavijo v sliki in besedi (20 fotografij * 20 sekund ), nato pa sledi skupinski pogovor o posameznih vidikih razvijanja predstavljenih podjemov, rabe lokalnih virov in možnostih lokalne podpore in sodelovanj.

 

 

V drugem delu bomo v moderirani delavnici ŽLED – LES – POTENCIAL iskali uresničljive ideje in združevali znanja in interese, ki lahko privedejo do sodelovanj pri preseganju naravne neprilike, ki je v Sloveniji poškodovala gozdove. Namen delavnice je takšno povezovanje zainteresiranih, ki lahko vodi v skupne podjeme. K prijavi so posebej vabljeni predstavniki podjetij in posamezniki, ki se tudi sami prepoznavno ukvarjate z inovativno in ustvarjalno rabo lesnih virov, saj lahko vaša izkušnja kot dragoceno znanje pomembno spodbudi nastanek sorodnih podjemov ali zagotovi nova uspešna sodelovanja.

K udeležbi na predstavitvenem sejmu vabimo predvsem predstavnike organizacij, podjetij in posameznike z interesom za socialno-podjetniško delovanje.

 

PROGRAM

10:00 – 17:00 Sejem: Inovativni pristopi v rabi lokalnih virov skozi socialno podjetništvo

11:00 – 13:00 Okrogla miza: Predstavitev izbranih organizacij in podjemov

13:00 – 14:00 Odmor za malico Zadruge Dobrina

14:00 – 17:00 Delavnica: ŽLED – LES – POTENCIAL: viri – možnosti – priložnosti

 

Vabimo vas, da se nam pridružite v spoznavanju in snovanju podjemov, ki so plod lokalnega angažmaja skupnosti, po principih samooskrbe in kolektivne pravičnosti.

 

PRIJAVE

Zainteresirane za sodelovanje v programu (sejmu, okrogli mizi in delavnici) vabimo k predhodni prijavi, najkasneje do srede, 7. maja 2014, na naslov stasa.dp@caap.si ali na telefonsko številko 02 621 02 94. Za obiskovalce dogodka ali splošno javnost prijave niso potrebne.

 

Združenje CAAP dogodek organizira v sklopu projekta INOVALOCA – Spodbujanje novih oblik podjetništva s krepitvijo inovativne rabe lokalnih virov. Projekt INOVALOCA  delno sofinancira Evropska unija preko Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013. / Projekt INOVALOCA djelomično financira Europska unija preko Europskog fonda za regionalni razvoj. Operacija se provodi u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013.

 

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit