Javno soočenje županskih kandidatk in kandidatov v CAAP

Kot platforma povezovanja organizacij, ki delujejo na področju novih ekonomij, socialnega podjetništva ter novih socialnih in ekoloških praks je Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP bistveno zavezan vzpostavljanju in razvoju inovativnih in trajnostnih programov v svojem neposrednem okolju. Zato se nam zdi pomembno zagotoviti prostor, kjer se o konkretnih vizijah za razvoj mesta javno govori in načrtuje.

S tem namenom, organiziramo

 

Javno soočenje županskih kandidatk in kandidatov v CAAP

torek, 5. 3. 2013, ob 18:00

CAAP, Valvasorjeva 42, Maribor

Vabimo vas, da se nam pridružite in da tudi sami kandidatom zastavite vprašanja o tem, kam želijo peljati Maribor. Soočenje se bo prvenstveno osredotočalo na vprašanja trajnostnega razvoja mesta in tozadevne programe/predloge županskih kandidatov:

– razvoj socialnega podjetništva,
– trajnostna mobilnost,
– socialno vključevanje ranljivih družbenih skupin,
– biotska pestrost kulturnih rastlin,
– lokalna samopreskrba (hrana, stanovanja, energija…),
– urbani vrtovi.

Čas vprašanj in zavez je! Vabljeni!

****************************************************************************

     Foto: Andrej Cvetnič

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit