Galerija Utopija: PRODUKCIJE SKUPNOSTI

Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP vas vabi na ogled fotografske razstave:

 

 

Galerija Utopija: PRODUKCIJE SKUPNOSTI

ponedeljek – petek od 9:00 do 16:00

CAAP, Valvasorjeva 42, Maribor

 

PRODUKCIJE SKUPNOSTI

Maribor med propadlimi sanjami industrijskega mesta in novimi oblikami družbene organizacije v smeri lokalnega angažmaja skupnosti, samopreskrbe in pravičnosti stoji na pragu nove prihodnosti, ki si jo bo moral še zamisliti in izboriti. V preteklih letih smo se prebivalci mesta tega jasno zavedeli in si pričeli dejavno prizadevati za novimi oblikami sobivanja in delovanja, ki temeljijo v poskusih vzpostavljanja trdnejših skupnosti, pa naj gre za četrtne ali zgolj interesne, za že uspele, za tiste v razmahu, ali zgolj tiste, ki so nakazale, na katerih področjih bomo šele morali postati vse vključujoča Skupnost, če naj na temeljih vse bolj razširjene socialne bede vzpostavimo etično, zadovoljno, samopreskrbno in gospodarsko cvetočo lokalno družbo. Izumljanje lastnega mesta kot napredne družbe seveda vključuje še druga prizadevanja, tudi politična v ozkem pomenu besede, a uspešne pobude, ki se predstavljajo na fotografski razstavi PRODUKCIJE SKUPNOSTI nam dajejo upanje, da je edini pravi temelj za dober korak v prihodnost spodbujanje dialoga vseh meščanov o skupni usodi mesta.

 

Fotografija: Arhiv Urbanih brazd in Andrej Cvetnič

 

GALERIJA UTOPIJA je predvsem koncept, ki izhaja iz potrebe, da lokalnim odgovorom na osnovne potrebe skupnosti zagotovimo prostor vidnosti, ki bo služil tako širjenju idej lokalnega povezovanja in promociji tovrstnih praks kot tudi prikazovanju notranje estetike teh praks kot motivov umetniške upodobitve kakor tudi kot odrazov njihove implicitne etičnosti.
Hkrati, a veliko manj, je to razstaviščni prostor, namenjen vrhunskim umetniškim vizualnim upodobitvam, ki tematizirajo alternativne socialne in ekološke prakse, prakse trajnostno naravnane lokalne preskrbe, prakse skupnostnega delovanja pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine, prakse polnomočenja najbolj ranljivih družbenih skupin in vse tiste, ki predstavljajo družbeno in ekološko odgovorne in trajnostno naravnane pristope k reševanju osnovnih eksistencialnih zagat sodobnih skupnosti.
Galerijski prostor s svojo umeščenostjo v CAAP, center, ki si prizadeva na vseh omenjenih področjih, omogoča globlje razumevanje teh praks in širi pomensko polje predstavljenih vsebin ter umetniškim upodobitvam zagotavlja javno vidnost, hkrati pa pomembno umestitev v aktualne realne kontekste, ki jih uprizarjajo. Galerija Utopija tako služi ne le umetniški reprezentaciji skupnostnih praks in predstavitvi tistih, ki se z upodabljanjem le-teh poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo, temveč širjenju naprednih konceptov in zavedanja vrednosti teh praks samih.

 

Prisrčno vabljeni…

 

Projekt Galerija Utopija sofinancira Mestna občina Maribor.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit