Franc Trček: Kakšno lokalno samoupravo si želimo v bodoče?

Center alternativne in avtonomne produkcije vas vabi v svoje prostore na Valvasorjevi 42 v Mariboru na predavanje Franca Trčka, profesorja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani,

Kakšno lokalno samoupravo si želimo v bodoče?

v ponedeljek, 28. januarja, ob 19.00

 

V Sloveniji imamo daleč preveč občin, opozarjajo številni strokovnjaki, ki se ukvarjamo z lokalnim in regionalnim razvojem. Reforma lokalne samouprave, ki je bila v Sloveniji sprejeta sredi devetdesetih let, je šla v skrajnost. Iz prvotno 62 občin je zraslo 211 občin, od katerih jih je dobra polovica (111) ne dosega zakonsko določenega praga 5000 prebivalcev. Premajhne in finančno preobremenjene občine pa niso sposobne opravljati številnih nalog, zaradi katerih so bile sploh ustanovljene. Takšno stanje vodi v centralizacijo države, ki mora »prevzemati« vlogo opravilno nesposobnih občin. Ob izostanku regionalizacije Slovenije pa neuspešna reforma lokalne samouprave vodi tudi v prevladovanje nacionalne politične oblasti nad ostalimi teritorialnimi in pogosto tudi funkcionalno-sektorskimi ravnmi.

Čeprav večina listin in priporočil Evropske unije in Sveta Evrope govori o naraščajočem pomenu tako regij in občin ter o oblikovanju prostora za boljše soupravljanje in neposredno demokracijo na lokalni ravni, je šla reforma lokalne samouprave v Sloveniji v nasprotni smeri, kar preprosto pomeni, da je med našimi bodočimi izzivi tudi temeljiti premislek o tem, kakšno teritorialno organizacijo sobivanja in soodločanja ter kakšno lokalno samoupravo si želimo v bodoče.

Predaval bo dr. Franc Trček, aktivni član Gotof si! gibanja, Mariborčan, ki mu ni vseeno, kaj se z našim mestom dogaja. Je analitični sociolog, ki se poklicno ukvarja z družbeno-prostorskimi razvojnimi izzivi in še zlasti z lokalnim in regionalnim razvojem, urbanimi (sub)kulturami, sociologijo kibernetskega prostora, kritičnimi (alter)globalizacijskimi teorijami in balkanskimi študijami.

 

 

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit