Civilni dialog meščanov se nadaljuje

Civilni dialog meščanov oziroma delovna srečanja Strateške skupine, ki pripravlja razvojni program Maribora po posameznih področjih, se nadaljuje:

Naslednje srečanje skupine “OKOLJE IN PROSTOR” in skupine “SOODLOČANJE” je danes, v torek, 8. 1. 2013, ob 19:00 v CAAP. Skupina “EKONOMIJA” bo imela naslednje srečanje danes, v torek 8. 1. 2013, ob 20:00 v CAAP.

Skupina ‘OKOLJE IN PROSTOR’ – delovna področja:
1. Stranje mesta
2. Obstoječi projekti
3. Predlogi za prihodnost
4. Mobilnost, promet
5. Organiziranost mesta
6. Ekologija
7. Urbanizem

Skupina ‘SOODLOČANJE’ – delovna področja:
1. Pretočna demokracija
2. Pravni akti MOM
3. Odnosi med občinami
4. Delovanje mestnih četrti
5. Volilni sistem

Na srečanju skupine “EKONOMIJA bo danes govora o:
– strategiji MOM 2012-2030 (obstoječi dokument MOM)
– strategiji razvoja turizma v MB
– prioritetah EU v novi finančni perspektivi 2014-2020
– računsko sodišče o MOM
– izobrazbena in poklicna struktura brezposelnih v MB

______________

Skupina “Družba” še ni dokončno dogovorila naslednjega termina (predvidoma bo konec tedna), ga bomo pa objavili takoj, ko bo znan.

Pridružimo se!

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit