CAAP gosti osmi četrtni zbor prebivalcev Studencev

Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP gosti srečanja Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci. Iniciativa Mestni zbor vas ponovno vabi na

ČETRTNI ZBOR PREBIVALCEV STUDENCEV

 v četrtek, 20. 6. 2013, ob 18:00

 v CAAP, Valvasorjeva 42, 2000 Maribor

 

Na sedmem zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci so udeleženci posvetili pozornost kritičnim točkam, ki so si jih ogledali na obhodu mestne četrti. Za prazna zemljišča na Šarhovi ulici so se zbrani na zboru strinjali s pobudo, da bi ta zemljišča preuredili v park z začasnimi igrišči. Dosežen je bil tudi sklep, da se odgovorne osebe in institucije v zvezi s problematiko Tekola pozove k ukrepanju.

Ta četrtek bodo udeleženci zbora nadaljevali z iskanjem rešitev, obravnavali teme delovnih skupin in pereče problematike Studencev.

Vabljeni, da se pridružite, soodločate in sodelujete pri korakih, za katerimi si občani Maribora prizadevajo pri iskanju načinov izboljšanja pogojev življenja v svojih mestnih četrteh.

Do pobude za razvoj nove politične prakse – samoorganiziranje krajevnih in četrtnih skupnosti v Mestni občini Maribor – prihaja zaradi več razlogov, ki so predstavljeni v brošuri, kjer najdete tudi vse ključne informacije o namenih, načinih in poteh, da občani svoje cilje dosežemo: Brošura_Samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti

Več o četrtnih zborih lahko preberete na spletni strani Iniciative Mestni zbor.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit