CAAP gosti deveti četrtni zbor prebivalcev Studencev

Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP gosti srečanja Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci. Iniciativa Mestni zbor vas ponovno vabi na

 

ČETRTNI ZBOR PREBIVALCEV STUDENCEV

 v četrtek, 19. 9. 2013, ob 17:00

 v CAAP, Valvasorjeva 42, 2000 Maribor

 

Po poletnem premoru se samoorganizirani zbori četrtnih in krajevnih skupnosti spet vračajo.  Na dosedanjih zborih Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci smo se posvetili različnim  kritičnim točkam v mestni četrti, nekatere smo si tudi pobliže ogledali na obhodu (neurejena prometna ureditev, industrijski obrat sredi spalnega naselja, plaz, pomanjkanje otroških in mladinskih igrišč). Oblikovale so se delovne skupine za otroška igrišča in igrišča za mladino, za prometno obvoznico in za proračun MČ Studenci, v javnem pismu pa smo odgovorne osebe in institucije v zvezi s problematiko Tekola pozvali na ukrepanje.

Ta četrtek bomo nadaljevali z iskanjem rešitev, obravnavali bomo teme delovnih skupin in odpirali pereče problematike Studencev.

Vabljeni, da se nam pridružite ter soodločate in sodelujete pri korakih, ki jih delamo v smeri izboljšanja svoje četrti.

Do pobude za razvoj nove politične prakse – samoorganiziranje krajevnih in četrtnih skupnosti v Mestni občini Maribor – prihaja zaradi več razlogov, ki si jih lahko preberete v brošuri, kjer so predstavljene tudi vse ključne informacije o namenih, načinih in poteh, da cilje dosežemo: Brošura_Samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti

Več o četrtnih zborih lahko preberete na spletni strani Iniciative Mestni zbor.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit