10. IRDO konferenca – “Družbena odgovornost in izzivi časa 2015”

Spoštovani,

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO v sodelovanju s številnimi partnerji že 10. leto organizira IRDO mednarodno konferenco o družbeni odgovornosti, ki bo potekala 18. in 19. marca 2015 v prostorih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor. Konferenca bo predstavila kako družbeno odgovornost (do) načrtovati in kako o njej/ter z njo tudi poročati. Na konferenci bomo izmenjali podjetniške, teoretične in strokovne poglede, mnenja in izkušnje o načrtovanju in poročanju o do, izpostavili bomo prednosti in slabosti obstoječih vidikov do, pregledali dobre prakse in družbeno odgovornost obravnavali celostno.

Pri družbeni odgovornosti ni poražencev, z njo pridobimo vsi!

Podjetjem, organizacijam, posameznikom družbena odgovornost prinaša
številne koristi:

1. Večjo lojalnost zaposlenih,

2. Manjšo fluktuacijo in absentizem,

3. Večjo motivacijo za delo,

4. Več inoviranja,

5. Večjo produktivnost,

6. Rast proizvodnje,

7. Večji ugled in konkurenčnost,

8. Odlične poslovne partnerje,

9. Zdravo okolje in

10. Več prihrankov ter več dobička.

Zakaj se udeležiti konference?

Ker boste:

– spoznali, kako postati družbeno odgovorno podjetje, organizacija,
posameznik,

– spoznali, kako učinkoviteje načrtovati in poročati o družbeni
odgovornosti,

– seznanjeni s primeri dobrih praks slovenskih podjetij, nevladnih in
drugih organizacij,

– navezali nove stike in poznanstva z družbeno odgovornimi podjetniki,
strokovnjaki, znanstveniki in raziskovalci,

– s svojim prispevkom vplivali na izboljšanje stanja v Sloveniji.

Vsako leto mednarodno konferenco obišče približno 200 udeležencev in več kot 70 avtorjev iz vsaj 7 držav sveta. Na konferenci v letu 2015 pričakujemo vsaj tolikšno udeležbo. Program konference in dodatne informacije najdete na spletni strani inštituta IRDO www.irdo.si .

Vljudno vas vabimo, da se udeležite konference in da sodelujete v razpravah, predstavite svoje ideje in se seznanite z aktualnimi novostmi.

Ob vsem tem pa z nami praznujte še 10. obletnico obstoja inštituta IRDO in 10. obletnico IRDO konference, ki ju bomo proslavili z večernim programom 18. 3. 2015 ob 18.30 uri v mariborski Tkalki.

Načrtujte in poročajte o družbeni odgovornosti. Spoznajte kako, pridružite se nam na konferenci! Prijave in informacije: info@irdo.si, www.irdo.si

Veselimo se vaše udeležbe in druženja na konferenci!

Častni pokrovitelj: predsednik Republike Slovenije Borut Pahor

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit