Združenje Seed Savers’ Network of Australia

Združenje Seed Savers’ Network of Australia (SSNA) bilo ustanovljeno leta 1986. Glavni povod ustanovitve je ohranjanje in širjenje pridelave lokalno prilagojenih kulturnih rastlin. Danes je v združenje vključenih okoli 15.000 ljudi.
Delovanje SSNA obsega celostno varovanje biotske raznolikosti; od hranjenja rastlinskega genskega materiala preko izobraževanja širše javnosti in širjenja uporabe lokalno prilagojenih sort do znanstvenega raziskovanja. Njihova semenska banka, ki je dolga leta za člane knjižnice predstavljala center njihovega delovanja in vir semenskega materiala, se je leta 2001 decentralizirala. Izoblikovala se je nova vizija; spodbujanje ustanavljanja lokalnih semenskih mrež širom Avstralije. Osnovo lokalnih semenskih mrež predstavlja skupnost varuhov, ki z obnavljanjem in medsebojno menjavo semen, znanja in izkušenj prevzema vlogo angela varuha lokalno prilagojenih kulturnih rastlin.
Do danes se je ob močni podpori in pomoči združenja Seed Savers’ Network of Australia ustanovilo že okoli 80 lokalnih semenskih mrež. V njihovem obtoku je okoli 1200 sort različnih rastlinskih vrst. Seed Savers Network of Australia premikajo meje svojega delovanja z izvajanjem in podpiranjem projektov v številnih drugih državah sveta, izobraževanjem pripravnikov iz tujine, prevajanjem priročnikov v tuje jezike in ne nazadnje s svojo dobrodelnostjo.
Več o Seed Savers’ Network of Australia si lahko preberete na spletni strani: http://www.seedsavers.net/frequently-answered-questionsKoordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit