Tkalka, sodelovalni prostor v centru mesta

TKALKA je poslovna stavba na naslovu Tkalski prehod 4 v centru mesta, ki več kot 5 let ni bila v uporabi. Jeseni 2014 je postala 2500 m² velik sodelovalni prostor, skupnostni prostor, ki nudi streho nad glavo zelo raznoliki množici zagnanih, vztrajnih in ustvarjalnih ljudi. Trenutno je v objektu delujočih več kot 25 organizacij in socialnih podjetij oziroma zadrug ter  20 uporabnikov desk-sharing programa (samozaposleni, manjše organizacije, podjetniške iniciative). Kmalu pa se nam bo priključilo še nekaj organizacij in uporabnikov desk-sharinga.

Prostore nekdanjega Galenskega laboratorija so organizacije prevzele v uporabo meseca julija 2014, potem ko jih je Mestna občina Maribor kot lastnica zgradbe oddala v najem za namene razvoja turizma, podjetništva, socialnega podjetništva in zadružništva ter za razvoj družbenih inovacij. Novi uporabniki prostorov so z lastnimi minimalnimi sredstvi s katerimi razpolagajo, s pomočjo sponzorjev in donatorjev, ki so jih uspeli privabiti k sodelovanju ter z vloženim lastnim prostovoljskim delom svojih zaposlenih in drugih, opravili potrebna osnovna obnovitvena dela, očistili, pobelili, ter usposobili in opremili za delovanje cca. 2500 m2 prostorov, ki so sedaj iz “industrijskega objekta” prerasli v skupnostni (coworking)  prostor. Tekom poletja je bilo zato v zgradbo vloženih več tisoč ur prostovoljskega dela posameznikov iz organizacij, ki delujejo v prostorih ter drugih prostovoljcev.

Tako je TKALKA že v procesu nastajanja postala sinonim za povezovanje, sodelovanje, soustvarjanje, za nove priložnosti in možnosti za skupno delovanje. Gradi se spontano, na pobudo organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju razvojnih programov v Mariboru in okolici. Stične točke vseh uporabnikov poslovne stavbe so razvoj turizma, podporno okolje za razvoj podjetništva in socialnega podjetništva, novih družbenih praks, trajnostni razvoj in okoljski programi, družbene inovacije, podporno okolje za razvoj kadrov in zaposlovanje ter za razvoj nevladnega sektorja, medsektorskega in medgeneracijskega  povezovanja. Pod skupno streho so se v zelo kratkem času in bolj kot ne spontano znašla različna društva, zavodi, zadruge, javni zavod, ustanove, mladi in starejši samostojni podjetniki, socialna podjetja, posamezniki in neformalne iniciative, vsi s skupnim ciljem razvoja mesta, ustvarjanja novih delovnih mest ter dvigovanja kvalitete življenja. Če želite izvedeti še več o programu, modelu upravljanja, sami hiši in ljudeh, vsa vabimo, da prelistate dokument Tkalka_program.

Prijetno branje!

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit