Teleport in Mariborska kolesarska mreža se predstavita

V torek, 20. 11. 2012, se vam bo na Dnevih odprtih vrat Centra alternativne in avtonomne produkcije predstavila Mariborska kolesarska mreža, ki v okviru Evropske prestolnice kulture in njenega programskega sklopa Urbane brazde, izvaja projekt Teleport – kolesarjem in pešcem prijazna skupnost. Projekt si prizadeva za dolgoročni in trajnostni razvoj kolesarskih programov v lokalni skupnosti in odgovarja na probleme v lokalnem okolju, ki izvirajo iz netrajnostnih praks v preteklosti.

 

9.00-11.00 Hierarhija moči v prometu (mednarodna delavnica)

Predstavniki sektorja za urejanje prometa v mestu Gradec in vodilne raziskovalne institucije za mobilnost FGM Amor ter kolesarske iniciative Argus Steiermark bodo predstavili projekt City Network Graz-Maribor, s katerim so prispevali k ureditvi hierarhičnega razmerja med avtomobili, kolesarji in pešci v Gradcu ter tako uspešno vzpostavili varno in prijetno urbano okolje za kakovostno bivanje. MKM pa bo predstavila rezultate projekta Teleport, ki je v preteklih dveh letih vzpostavil dobre prakse z neposrednim in posrednim učinkovanjem na prometni sistem v Mariboru.  Akterji iz Gradca in MKM bodo s pristojnimi iz MOM in drugih občin ter s strokovnjaki s prometno načrtovalskega področja poskušali poiskati tiste obstoječe dobre prakse, ki bi jih bilo mogoče prenesti v obstoječi prometni sistem v Mariboru, in tako izpostavili smernice za vzpostavitev kvalitativnih izboljšav v javnem prostoru in prometu v Mariboru.

 

11.30-13.30 Kolesarsko recikliranje mariborskega prometa (novinarska konferenca)

Mariborska kolesarska mreža bo novinarjem predstavila rezultate projekta Teleport, skupnostne kolesarske programe, ki so jih razvili, in novo-vzpostavljeno delavnico za proizvodnjo in predelavo koles Bike Lab – produkcijsko-izobraževalno-eksperimentalno delavnico za kolesa. Predstavila bo tudi rezultati strokovne delavnice Hierarhija moči v prometu, in organizran bo krajši kolesarski sprehod, na katerem si bodo ogledali konkretne primere dobrih in slabih praks v obstoječi ureditvi kolesarskega prometa in javnega prostora v Mariboru.

 

16.00-19.00 Bike Lab: transformacija – produkcija – eksperiment (predstavitev, eksperiment)

V okviru Bike Laba se boste lahko sprehodili med različnimi produkcijsko-eksperimentalnimi moduli, katerih osnova je delo z recikliranimi kolesi. Predstavljen bo proizvodni proces reciklaže koles, razsežnostni test ozvočenega kolesa, funkcionalne lastnosti e-koles in njihovih elektromagnetnih gradnikov. V tem času bo nastajala radijska oddaja z neposrednim prenosom na Radiu Marš, z javljanji udeležencev in predvajanjem zvočnega eksperimenta »in-vivo«.

 

Prisrčno vabljeni tudi na druge predstavitve organizacij in dogodke v okviru Dnevov odprtih vrat CAAPKoordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit