Seed Savers Exchange – Združene države Amerike

Seed Savers Exchange je velika in svetovno znana neprofitna organizacija. Že od leta 1975 deluje na področju ohranjanja in izmenjave semen različnih kulturnih rastlin. Center njihovega delovanja predstavlja ekološka kmetija, na kateri ohranjajo naravno dediščino 25.000 varietet rastlin iz vsega sveta. Kmetija prav tako predstavlja kraj številnih delavnic in prireditev.
Bistvo semenske knjižnice se skriva v varuhih semen. Ti s svojo predanostjo iskanju, ohranjanju ter izmenjavi semen različnih rastlinskih vrst in sort pripomorejo h kroženju semenskega materiala v naravi in med ljudmi. Izhodišče menjave semenskega materiala med varuhi je katalog 13.876 različnih varietet in članov, ki jih vzdržujejo. Cilj organizacije Seed Savers Exchange je tudi hranjenje semenskega materiala skozi daljše obdobje. V ta namen sta na kmetiji urejena mala genska banka in semenski laboratorij za preverjanje kaljivosti in vlage. Hkrati semenski material hranijo tudi v trezorju na norveškem otoku Svalbard.
V svoji dejavnosti se povezujejo s številnimi drugimi institucijami in organizacijami širom sveta. Osveščanje in izobraževanje širšega kroga ljudi in ne samo članov združenja o pomenu rastlinske genetske erozije v kmetijstvu za prihodnost človeštva je še ena naloga organizacije. S praktičnimi delavnicami in predavanji spodbujajo ljudi k lastni pridelavi hrane, izobraževanju otrok preko vrta in ne nazadnje krepijo navdušenje nad semenarjenjem.
Več o Seed Savers Exchange si lahko preberete na: http://www.seedsavers.net/frequently-answered-questionsKoordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit