Posvet NVO za vključitev v pripravo regionalnega razvojnega programa za Podravsko regijo in pripravo predlogov projektnih idej

Zavod PIP, v sodelovanju s Centrom alternativne in avtonomne produkcije – CAAP, vas vabi na

 

 Posvet nevladnih organizacij za vključitev

v pripravo Regionalnega razvojnega programa za Podravsko regijo

in pripravo predlogov projektnih idej

14. 3. 2013 ob 17:00,

Valvasorjeva 42, Maribor

 

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja bi naj tudi nevladne organizacije po načelu partnerstva sodelovale pri pripravi strateških razvojnih dokumentov na ravni regije in države. Ti dokumenti so pomembni tudi iz vidika črpanja razvojnih sredstev iz evropskih skladov v obdobju od 2014 do 2020. Ker so ta sredstva priložnost tudi za NVO in njihov hitrejši razvoj ter izvajanje programov in projektov, je pomembno, da sodelujemo z lastnimi predlogi regijskih projektov.

Mariborska razvojna agencija je razvojne partnerje med katere zagotovo spadajo tudi nevladne organizacije, povabila k oddaji projektnih predlogov za identifikacijo nabora regijskih projektov v Regionalni razvojni program 2014 – 2020 za regijo Podravje. Pri pripravi predlogov projektov je potrebno slediti določenim strateškim usmeritvam tako Evropske unije kot države Slovenije, če želimo, da bodo ti projekti tudi dejansko umeščeni v RRP.

Na posvetu bo sodeloval predstavnik Mariborske razvojne agencije Boris Keuc, ki bo predstavil trenutni potek priprave RRP in podal ključna napotila glede priprave projektnih predlogov.

Namen posveta je tudi identificirati projektne ideje NVO ter jih vzpodbuditi k pripravi projektnih predlogov, ki bi lahko bili vključeni v RRP.
Prosimo, da svojo udeležbo napoveste na naslov info@nevladna.org!

 

ZADEVA – Povabilo za oddajo projektnih predlogov 01 03 2012

Obrazec – projektni list-končno 2

Navodilo za izpolnjevanje Projektnega lista 1

priloznost_nvo_rrp_projekti

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit