Okrogla miza: Izbrisa ne bomo pozabili!

Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP vas, v sklopu sredinih družabnih večerov »Malo mešano na sredo«, v aprilskem bloku »Izbrisani in vrnjeni« – zgodbe izbrisanih, vabi na okroglo mizo na temo izbrisa:

 

Izbrisa ne bomo pozabili!

 sreda, 17. 4. 2013, ob 18:00

CAAP, Valvasorjeva 42, Maribor

Na okrogli mizi bomo med drugim spregovorili o tem, kaj natančno je izbris?, kako in zakaj je do njega prišlo?, kaj pomeni biti izbrisan?, zakaj kljub velikemu številu informacij o izbrisu ljudje in zaposleni v vladnih ali občinskih institucijah še vedno krivijo izbrisane za to, kar se je zgodilo?, zakaj so mnogi izbrisani otroci še danes brez državljanstva?, kaj pomeni sodba Evropskega sodišča za človekove pravice? ter nenazadnje, zakaj se izbrisa ne sme opravičevati ne pozabiti?

 

Na okrogli mizi bodo sodelovale/i:

Sara Pistotnik (angažirana raziskovalka, doktorska študentka antropologije, sodelavka Mirovnega inštitura)

Mira Muršič (kulturnica, glasbenica, pisateljica, projektni vodja in ena izmed izbrisanih)

Blaž Kovač (pravnik, ki se ukvarja z izbrisanimi, zaposlen na Amnesty International Slovenije)

Maruša Golob (aktivistka in študentka etnologije in kulturne antropologije)

Okroglo mizo bo moderirala Uršula Lipovec Čebron (angažirana raziskovalka, predavateljica, antropologinja)

O izbrisu, na kratko:

Izbrisani so ljudje, ki so v Sloveniji do 25. 2. 1992 prebivali na osnovi prijave stalnega prebivališča in so bili v pravicah in dolžnostih izenačeni z državljani RS. Če do tega datuma niso zaprosili za državljanstvo Slovenije ali so jim prošnjo za državljanstvo zavrnili, so jih 26. 2. 1992 – brez njihove vednosti –  izbrisali iz registra stalnega prebivalstva Slovenije. Ob osamosvojitvi Slovenije, 25. 6. 1991, so namreč tisti, ki so imeli republiško državljanstvo SR Slovenije, avtomatično dobili državljanstvo nove države Republike Slovenije, vsi ostali pa so morali zanj zaprositi. Po 40. členu zakona o državljanstvu Republike Slovenije so tako lahko državljani drugih republik SFRJ s stalnim prebivališčem v SR Sloveniji  v šestih mesecih oddali prošnjo za državljanstvo. Tistim, ki v tem roku državljanstva niso pridobili (ker iz kateregakoli razloga niso vložili vloge ali ker je bila njihova vloga zavrnjena ali zavržena oziroma je bil postopek ustavljen), je bil odvzet tudi status stalnih prebivalcev – bili so izbrisani. Stalno prebivališče so jim lokalni upravni organi odvzeli arbitrarno; tako so ravnali na osnovi centralnega internega navodila Ministrstva za notranje zadeve pod vodstvom ministra Igorja Bavčarja in državnega sekretarja Slavka Debelaka. Z odvzemom statusa so izgubili tudi politične, ekonomske in socialne pravice, ki so vezane na status stalnega prebivalca.

 

Izbris iz registra stalnega prebivalstva je bilo samovoljno dejanje upravnih organov Republike Slovenije, ki ni imelo podlage v zakonu, zato je njegovo nezakonitost ugotovilo tudi Ustavno sodišče v Sloveniji in Evropsko sodišče za človekove pravice. Prizadel je ljudi, ki so bili rojeni v Sloveniji ali že dalj časa živeli tu, torej naše someščane, someščanke in sokrajane, sokrajanke – mnoge, ki smo jih poznamo ali bi jih lahko spoznali na ulicah Maribora.

 

Več informacij o izbrisu:

http://www.mirovni-institut.si/izbrisani/

http://www.izbrisani.org/

 

Nekaj prosto dostopnih publikacij na temo izbrisa:

 

Zgodbe izbrisanih prebivalcev, Založba Sanje, Ljubljana, 2011 (Urednici: Uršula Lipovec Čebron in Jelka Zorn): http://www.mirovni-institut.si/izbrisani/wp-content/uploads/2012/02/zgodbe_izbrisanih_zalozba_sanje_2011.pdf

Brazgotine izbrisa: Prispevek h kritičnemu razumevanju izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije, Mirovni inštitut, 2010: http://www.mirovni-institut.si/izbrisani/wp-content/uploads/2012/02/brazgotine_izbrisa_mirovni_institut_2010.pdf

Zgodba nekega izbrisa, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, Študentska založba, Ljubljana, 2008: http://www.mirovni-institut.si/izbrisani/wp-content/uploads/2012/02/CKZ_izbris_studentska_zalozba_2008.pdf

Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja,  Mirovni inštitut, 2003 (Avtorice: Jasminka Dedić, Vlasta Jalušič in Jelka Zorn): http://www.mirovni-institut.si/izbrisani/wp-content/uploads/2012/02/izbrisani_mirovni_institut_2003.pdf

 

 

 



Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit