Obisk predsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek v CAAP

V sredo, 15. 5. 2013, je Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP obiskala predsednica Vlade Republike Slovenije mag. Alenka Bratušek, ki so jo spremljali:

– g. Roman Jakič, minister za obrambo RS,
– g. Dragan Bosnić, poslanec Državnega zbora RS,
– g. Jernej Pavlič, državni sekretar v kabinetu predsednice Vlade RS,
– ga. Tamara Vonta, državna sekretarka v kabinetu predsednice Vlade RS

 


Foto: Andrej Cvetnič

Delegaciji smo predstavili programe centra oziroma aktivnosti, ki jih na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni izvaja 6 organizacij, članic Združenja CAAP.

Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP je bil ustanovljen v okviru Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012 (programski sklop Urbane brazde). Je središče novih socialnih in ekoloških praks, ki temeljijo na principu samooskrbe ter izhajajo iz potencialov lokalne skupnosti in neposrednega okolja. CAAP je prvi tovrstni skupnostni oziroma socialni center v Sloveniji, ki je v celoti namenjen povezovanju in sodelovanju organizacij in posameznikov na naslednjih področjih:

– razvoj socialnega podjetništva (trajnostna lokalna preskrba s hrano, stanovanjske kooperative,delavske kooperative ipd.);

–  razvoj novih ekoloških praks (semenska knjižnica, trajnostna mobilnost, eko-turizem, skupnostni urbani vrtovi);

– razvoj novih socialnih praks (socialno vključevanje, polnomočenje, kritična pismenost, usposabljanje za večanje zaposljivosti in zaposlenosti).

 

Z gosti smo spregovorili o:

– Pomenu socialnega podjetništva: Socialno podjetništvo se trenutno razumeva preveč kot zgolj socialni korektiv oziroma kot neka oblika aktivnih politik zaposlovanja ranljivih družbenih skupin. Pri tem se spregleduje potencial socialnega podjetništva kot nove ekonomije, ki lahko v prihodnje po eni strani zagotovi znaten delež novih delovnih mest, ter po drugi strani nudi kakovostne produkte in storitve. Ob tem pa lahko socialno podjetništvo, ki temelji na principu samooskrbe, okrepi lokalne ekonomije na področju hrane, semen, lesnih virov, energetike, stanovanj, socialnih storitev ipd., ter s tem oživi lokalne potenciale in okrepi družbeno kohezijo. Glede na vse to je trenutno daleč premalo razpisov za konkretne start-upe novih socialnih podjetij. Preveč razpisov je namenjenih za “mehke vsebine” usposabljanja, izobraževanja in začasna/projektna zaposlovanja, premalo za zagon konkretnih novih socialnih podjetij.

 

– Javnih naročilih: Mali lokalni dobavitelji na področju prehrane težko dostopajo do javnih naročil obratov javne prehrane. Javna naročila so preveč zahtevna, prevelikih obsegov in preveč orientirana na kriterij najnižje cene. Kako lahko vlada pripomore k prilagoditvam javnih naročil obratov javne prehrane, da bo s tem spodbudila dobavo kvalitetnih sezonskih lokalnih pridelkov in izdelkov v slovenske šole, vrtce, bolnišnice, domove starostnikov ipd.? Tudi storitvena podjetja na številnih področjih dejavnosti, ki se že in se še bodo v prihodnje ustanavljala v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu, bi morala imeti določeno prednost pri javnih naročilih. Podobno kot na področju ekologije govorimo o “zelenih naročilih”, bi morali na področju socialnih inovacij govoriti o “socialnih naročilih”.

 

– Sogovornikih na ministrstvih: Organizacije v CAAP delujejo na zelo različnih področjih: kmetijstvo, promet in okolje, sociala, podjetništvo, kultura. Vse organizacije razvijajo zelo izvirne, inovativne družbene programe, pri tem pa nujno potrebujejo sogovornike na pristojnih ministrstvih oziroma v državni politiki, saj razvojni programi kot jih razvijajo, presegajo okvirje zmožnosti lokalnega okolja in civilnih iniciativ.

 

– Javnih razpisih: CAAP kot krovna organizacija in vse organizacije/članice znotraj CAAP se soočamo s problemom dolgotrajnosti procesov na področju javnih razpisov: 1. Predolgi časovni razmiki med oddajo prijave in objavo rezultatov razpisa. 2. Časovno zamikanje že najavljenih razpisov. 3. Dolgotrajno pregledovanje oddanih poročil in posledično zamiki izplačil. Skrajšanje trajanja postopkov javnih razpisov bi bistveno pripomoglo k stabilizaciji in razvoju številnih programov, ki se delno ali v celoti financirajo s prijavami na javne razpise.

 

Gospa Tamara Vonta je pri združenju Frekvenca kupila Slovensko-romski slovar in izrazila pripravljenost, da se osebno zavzame in pomaga pri koordinaciji ženskih vprašanj pripadnic romskih skupnosti iz cele Slovenije.

Premierko je zanimalo, kako lahko konkretno podpre projekt izgradnje evropskega kolesarskega omrežja čez Slovenijo –  EuroVelo Slovenija.

Glede zelenih javnih naročil je premierka z delegacijo podala informacijo o poenostavljenih razpisnih pogojih za slovenske pridelovalce ter vključitvi kriterijev (kot npr. ogljični odtis), ki bodo olajšali ali pa povečali uspešnost prijav domačih pridelovalcev.

 

Več informacij:

Karolina Babič, vodja CAAP

T: 02 621 02 94

e: info@caap.si

www.brazde.si

 



Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit