Kje pa tebe služba čaka?

Problem zaposlovanja, ustvarjanja družine in nadaljnjega razvoja mladih v Sloveniji in Evropi je alarmanten. Predlogi rešitev kot so na primer, da naj gredo v tujino, ne rešujejo srži problema.

 

Usposabljanja in izobraževanja v tujini niso problematična, toda le kot del študija oziroma prakse. Mladim moramo omogočiti, da bodo kreativni in ustvarjalni doma, torej da se vrnejo iz tujine in prinesejo s seboj nova znanja, ki jih lahko unovčijo v svojem lokalnem okolju. Kaj pa tisti, ki v tujino ne gredo na izobraževanja, ampak v lov za delom, ki je v Sloveniji v času krize postalo privilegij? Tistim, ki ostanejo, se na videz ponuja veliko možnosti, ki jih mladi le »ne znajo izkoristiti«. Strokovnjaki opozarjajo, da se odločajo za napačne poklice, druga delovna mesta pa ostajajo nezasedena, ker za njih ni primernih kandidatov.

 

Namen programa»Zaposli se ustvarjalno« v okviru Evropske prestolnice mladih – Maribor 2013 je povečanje aktivacije mladih pri ugotavljanju izobraženosti mladih Romov, starih od 15 do 29 let, in vplivanje na izdelavo strategij pristojnih služb za večjo zaposljivost ter posledično zaposlenost te skupine. Preko tega procesa se bo vzpostavilo sodelovanje med pripadniki ciljne skupine, to so mladi z manj priložnostmi, ki se bodo s pomočjo pridobljenih kompetenc na usposabljanjih in v okviru vzpostavljenega »Prostora kreativne zamisli« angažirano soočili z odpravljanjem lastnih ovir in iskanjem ustreznih rešitev.

 

Foto: Vanja Bučan

 

Z izvajanjem programa smo pričeli konca leta 2012 in udeleženci so uspešno opravili usposabljanja, s pomočjo katerih bodo pripravili in izvajali spletne in na terenu izvedene ankete. Zavod za zaposlovanje ne vodi ločene evidence koliko Romov je brezposelnih in kakšno izobrazbeno strukturo tvorijo. Tako smo zbirali podatke o izobrazbeni stopnji pripadnikov romske skupnosti tudi preko drugih nevladnih institucij, ki sodelujejo z romsko populacijo pri nas, vendar tudi oni ne vodijo evidence o izobrazbeni stopnji svojih članov. S pomočjo izvedenih anket in analize bomo imeli neposreden vpogled na izobrazbeno strukturo in želje pri zaposlovanju mlade romske populacije v Mariboru.

Obenem mladi sami opozarjajo, da so zaključili različne šolske programe in tvorijo zanimivo izobrazbeno strukturo ter vsakodnevno govorijo jezik večinskega prebivalstva, a se kljub doseganju izobrazbene stopnje in zahtevanih delovnih izkušenj ne uvrstijo v ožji izbor kandidatov za zaposlitev. V času izvajanja programa se bomo trudili in s skupnimi močmi iskali rešitve in alternativna izobraževanja za pridobitev kvalifikacij, ki bodo mladim Romom omogočila, da se bodo lahko prijavljali in zasedali delovna mesta, ki se ponujajo na trgu dela.

 

Ljudje smo tisti, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih zaposlitvenih politikah. Ciljna skupina bo tudi s pomočjo »Prostora kreativne zamisli« dobila priložnost za avtonomno vplivanje na povečanje lastne zaposljivosti, na problematiko katere država do sedaj ni našla zadovoljivega odgovora.

 

Petra Jurič,

Združenje FrekvencaKoordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit