Kdo se boji utemeljenega dvoma?

V sredo, 21. 11. 2012, ob 15:00 vas vljudno vabimo na javno tribuno z naslovom »Kdo se boji utemeljenega dvoma? Mladi, kritična misel in izobraževanje«, ki bo potekala v konferenčni dvorani Centra alternativne in avtonomne produkcije – CAAP, na Valvasorjevi 42 v Mariboru.

Javna tribuna je namenjena premisleku o potrebah in možnostih vnosa mehanizmov kritične misli v šolske predmetnike, ki v institucionalnem polju izobraževanja vse prevečkrat težijo k podajanju učne snovi kot univerzalne Vednosti. Javna tribuna bo zato v duhu pluralnosti ter heterogenosti premišljala kako in predvsem zakaj v sistemu „objektivne“ vednosti skupaj z mladimi angažirati utemeljeni dvom, razkrivati kontekste, razstavljati navidezno nevtralna dejstva kot konstrukte, kritično brati interese prisotnih glasov in iskati razloge za odsotnost drugih.

Na javni tribuni bodo spregovorili:

– Andrej Adam, profesor filozofije na gimnaziji Ravne na Koroškem in sodelavec Zofijinih ljubimcev,

– red. prof. dr. Bojan Borstner (FF UM),

– mag. Ivan Lorenčič, ravnatelj Druge gimnazije Maribor,

– red. prof. dr. Rajko Muršič (FF UL),

– mag. Boris Radosavljevič, profesor zgodovine in sociologije na III. Gimnaziji Maribor,

– dr. Majda Hrženjak (Mirovni inštitut),

– dr. Valerija Vendramin (Pedagoški inštitut Ljubljana).

Dogodek bosta moderirali sodelavki Rizoma Ajda Šoštarič in Urška Breznik.

 

Na javni tribuni bodo problemsko posebej izpostavljene naslednje teme:

–        šola kot ideološki aparat: nevtralnost znanosti in njenega podajanja

–        končni cilj in produkt edukacije: učenec kot racionalni subjekt

–        pomen/problem artikulacije osebnih stališč pedagoških delavcev

–        strateški marketing in poklicno usmerjanje v izobraževalnem sistemu

–        razpoke nestrpnosti in mehanizmi izključevanja v družbi napredka: kdo ali kaj je napredek in kdo ali kaj ni napredek?

–        paradigma kompetitivnega trga: redukcija znanja na spretnosti in kompetence

–        »Kolikor znaš, toliko veljaš«: znanje kot osrednja valuta človeškega življenja

 

V pričakovanju skorajšnjega snidenja vas lepo pozdravljamo,

kolektiv RizomKoordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit